PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Alpinizm jaskiniowy – KTJ PZA

[English] W Polskim Związku Alpinizmu zrzeszone są 24 kluby alpinistyczne, których głównym profilem działalności jest taternictwo jaskiniowe (alpinizm jaskiniowy) czyli sportowe, eksploracyjne i turystyczne przejścia jaskiń w terenach o charakterze górskim.

Do największych i najprężniej działających klubów należą: Speleoklub Warszawski (SW), Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego (KKTJ), Sekcja Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków (STJ KW Kraków), Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego (SKTJ), Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego (WKTJ), Akademicki Klub Grotołazów AGH Kraków (AKG AGH), Speleoclub Wrocław (SCW), Sekcja Grotołazów Wrocław (SGW), Speleoklub „Bobry” Żagań, Speleoklub Tatrzański (ST).

Pełna lista klubów jest dostępna w głównym menu strony

Środowisko zrzeszone w PZA liczy łącznie ok. 900 taterników jaskiniowych tj. osób, które ukończyły podstawowy kurs jaskiniowy. Więcej informacji o takich kursach jest dostępne poprzez link Szkolenia w menu strony.

Środowisko jaskiniowe wybiera spośród swojego grona Komisję Taternictwa Jaskiniowego, reprezentującą kluby jaskiniowe w strukturach PZA. Podstawowymi celami działania Komisji są:

 • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających taternictwo jaskiniowe wobec organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. Ministerstwo Sportu, dyrekcje parków narodowych, UIS),
 • nadzorowanie szkolenia podstawowego, prowadzenie szkoleń doskonalących i szkoleń instruktorskich w alpinizmie jaskiniowym,
 • nadzorowanie działalności sportowej oraz powoływanie kadry narodowej w alpinizmie jaskiniowym,
 • wspieranie działalności sportowej i eksploracyjnej w górach świata
 • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska jaskiniowego,
 • wspieranie wydawania biuletynu „Jaskinie”,
 • udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na mocy porozumienia PZA - PSP.

Obecny skład Komisji Taternictwa Jaskiniowego został wybrany na Walnym Zjeździe Delegatów Klubów i Sekcji TJ w dn. 19.05.2013:

 • Marek Lorczyk — przewodniczący KTJ

 • Mateusz Golicz — wiceprzewodniczący, kontakty międzynarodowe

 • Aleksandra Adamczyk — sekretarz KTJ

 • Piotr Sienkiewicz — wyprawy

 • Robert Matuszczak — szkolenia

 • Karolina Wróblewska — media

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres ktj@pza.org.pl oraz jaskinie@pza.org.pl

 
Komunikaty
Komunikat w sprawie wyprawy centralnej Chiny 2013
Komunikat w sprawie WZDKiSTJ 2013
Załączniki
Regulamin WZDKiSTJ
Komunikat w sprawie WZDKiSTJ 2013
O związku
Statut
Historia
Struktura
Władze
Media
Lista zrzeszonych klubów
Jak przystąpić do PZA
Zasady opłacania składek
Ubezpieczenie
Fundusz Berbeki
Zespół Łączności Radiowej
„TATERNIK”
Aktualności
Archiwum
TATRY
Aktualności
Komisja Tatrzańska PZA
Graniówka (pdf)
HIMALAIZM
Aktualności
Polski Himalaizm Zimowy
WSPINACZKA WYSOKOGÓRSKA
Aktualności
Dokumenty
Dofinansowania
Wykazy przejść
Wnioski
Sprawozdania
WSPINACZKA SPORTOWA
Aktualności
Kalendarz i wyniki zawodów
Rankingi PZA
Kadra narodowa
Informacje dla zawodników
Informacje dla sędziów
Informacje dla trenerów
Informacje dla konstruktorów dróg
Informacje dla organizatorów
Przepisy i wzory dokumentów
Tabela opłat
KWS PZA
Budżet KWS PZA
Oferty szkoleń KWS
Ściana PZA
NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE
Aktualności
Mistrzostwa Polski
Puchar Polski
Puchar Europy Środkowej
Rankingi
Przepisy i regulaminy
Szkolenie, sędziowie
Kadra, klasy sportowe
Instruktorzy NW PZA
KNW PZA
ALPINIZM JASKINIOWY
KTJ PZA| English
Aktualności
Wyprawy
Szkolenia
Przepisy i wzory dokumentów
Nurkowanie jaskiniowe
Epimenides
SZKOLENIE
Licencjonowani instruktorzy PZA
Aktualności
Programy kursów
Betlejemka
Informacje dla instruktorów
Komisja Szkolenia PZA
Akty prawne
WSPINACZKA SKALNA
Aktualności
Komisja Wspinaczki Skalnej
Narodowy Ranking (NRWS)
Klasy sportowe
Ekiperzy PZA
Przewodnik wspinaczkowy
Zgłaszanie niebezpiecznych dróg
MEDYCYNA GÓRSKA
Aktualności
Komisja Medyczna PZA
Materiały edukacyjne
FAQ
Linki
KANIONING
Komisja Kanioningowa PZA
BIULETYN PZA
Biuletyn PZA - nr 3/2014
Biuletyn PZA - nr 2/2014
Biuletyn PZA - nr 1/2014
Biuletyn PZA - nr 1/2012
Biuletyn PZA - nr 2/2010
Biuletyn PZA - nr 1/2010
Biuletyn PZA - nr 1/2009
COS „Betlejemka”
PARTNERZY
prezydent.pl - male
pkl
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl