PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

AR PZA — Aktualizowany Ranking PZA

Wprowadzenie

Sposób obliczania rankingu jest identyczny jak CUWR (Continuously Updated Worldranking) UIAA/ICC. W odróżnieniu od rankingu rocznego PZA, punkty uzyskane przez zawodnika w danych zawodach są mnożone przez tzw. wagę zawodów. AR PZA jest liczony jako suma punktów uzyskanych w czasie ostatnich 12 miesięcy startów.

1. Waga zawodów

Wagę zawodów kształtuje udział zawodników w danych zawodach.

Waga jest obliczana na podstawie AR PZA w dniu poprzedzającym zawody w następujący sposób:
— na podstawie tabeli CUWR (tabela punktów rankingowych UIAA z liczbą punktów powiększoną o 15) obliczana jest suma punktów wszystkich zawodników biorących udział w zawodach,
— w przypadku miejsc ex aequo sumowane są punkty otrzymywane za miejsce ex equo i wszystkie kolejne, nie przyznane miejsca, a suma dzielona jest przez liczbę zawodników sklasyfikowanych ex equo, na przykład (80+15 + 65+15) / 2 = 87,5,
— poprzez podzielenie sumy punktów wszystkich zawodników przez sumę punktów tabeli CUWR (1268) otrzymuje się wagę zawodów, jako współczynnik z przedziału 0–1.

Waga zawodów masters z udziałem 10 najlepszych zawodników będzie więc niższa niż Pucharu Polski z udziałem najlepszej trzydziestki. Na wielkość wagi zawodów nie ma wpływu udział zawodników spoza pierwszej trzydziestki AR PZA.

Zanim punkty poszczególnych zawodników zostają przemnożone przez wagę, jest ona zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

2. Sposób obliczania AR PZA

Od 2005 r. AR PZA jest liczony jako suma punktów uzyskanych we wszystkich startach w czasie ostatnich 12 miesięcy (licząc równo rok wstecz od bieżącego dnia).

Do końca 2004 r. AR PZA był liczony jako suma punktów uzyskanych w trzech ostatnich zawodach kalendarza PZA.

3. Miejsca i punkty

Punkty AR PZA są uzyskiwane poprzez przemnożenie punktów uzyskanych przez zawodnika w danych zawodach na podstawie tabeli UIAA przez wagę zawodów. Punkty są zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku.

Do końca 2004 r. punktami AR PZA były punkty przyznawane na podstawie tabeli UIAA.

4. Początek obliczania AR PZA

Ponieważ do obliczania wagi zawodów jest potrzebny AR PZA, dla obliczenia wagi pierwszych zawodów należało przyjąć prowizoryczny AR PZA. Prowizoryczny ranking został obliczony poprzez zastosowanie wagi zawodów równej 0,6 dla wszystkich imprez w roku 2003 oraz pierwszej imprezy kalendarza 2004 w kategorii młodzieżowców/kobiet (do końca 2003 ta kategoria była połączona z kategorią juniorek).

Załącznik A: Przykład obliczenia wagi zawodów dla MPJ w Gdańsku 2004

W czwartej kolumnie (Pozycja AR) podane są, oddzielone znakiem „/”, miejsce zawodnika w AR PZA przed zawodami (po PPJ w Andrychowie) oraz liczba zawodników sklasyfikowanych na tym miejscu w rankingu ex aequo.

Na podstawie danych z czwartej kolumny i tabeli CUWR obliczana jest wartość w kolejnej, piątej kolumnie (Punkty do wagi). Do obliczenia wagi zawodów wykorzystywana jest suma tej kolumny podzielona przez 1268 (maksymalną sumę punktów tabeli CUWR):

waga zawodów = 995 / 1268 = 0,78

Ostatnia, szósta kolumna przedstawia liczbę punktów przyznanych zawodnikowi za miejsce zajęte w zawodach. Wagę zawodów procentowo można odczytać jako punkty przyznane za pierwsze miejsce.

MiejsceImięNazwiskoPozycja ARPunkty
do wagi
Punkty AR
1.MarcinMach1/1115,0078,00
2.JakubJodłowski6/162,0062,40
3.MarcinFraniak7/158,0050,70
4.MateuszŁazor4/170,0042,90
5.JędrzejKomosiński2/195,0039,78
6.PiotrBunsch19/129,0036,66
7.JakubJurek  33,54
8.KrzysztofKusz21/125,0031,20
9.DamianGrabowicz22/223,5028,86
10.JakubPociecha13/141,0026,52
10.JakubKołodyński9/152,0026,52
10.LeszekKulas29/117,0026,52
10.ŁukaszPadło20/127,0026,52
10.PawełPietrzak11/146,0026,52
10.PawełBrzozowski12/143,0026,52
10.StefanMadej10/149,0026,52
17.ŁukaszKudła22/223,5014,04
18.PiotrGinszt8/155,0012,48
19.ŁukaszGawlik5/166,0010,92
20.MaciejKorzeniak31/10,009,36
21.WojciechKołodziej28/118,007,80
22.MichałRodak37/10,007,02
23.JakubWojna  6,24
24.ArturDąbrowski25/121,005,46
25.AndrzejKumor  4,68
26.ŁukaszSadurski36/10,003,90
27.TomaszPrzybylski15/137,003,12
28.JakubJakubowski  2,34
29.RyszardSeiler  1,56
30.ŁukaszBurakiewicz  0,78
31.BartłomiejHapka24/122,000,00
995,00

Załącznik B: Tabela CUWR

Wartość w kolumnie „udział %” jest obliczana jako procent sumy wszystkich punktów (1268).

miejscepunktówudział %suma udziału %
(narastająco)
1.115 9.1% 9.1%
2.95 7.5% 16.6%
3.80 6.3% 22.9%
4.70 5.5% 28.4%
5.66 5.2% 33.6%
6.62 4.9% 38.5%
7.58 4.6% 43.1%
8.55 4.3% 47.4%
9.52 4.1% 51.5%
10.49 3.9% 55.4%
11.46 3.6% 59.0%
12.43 3.4% 62.4%
13.41 3.2% 65.6%
14.39 3.1% 68.7%
15.37 2.9% 71.6%
16.35 2.8% 74.4%
17.33 2.6% 77.0%
18.31 2.4% 79.4%
19.29 2.3% 81.7%
20.27 2.1% 83.8%
21.25 2.0% 85.8%
22.24 1.9% 87.7%
23.23 1.8% 89.5%
24.22 1.7% 91.2%
25.21 1.7% 92.9%
26.20 1.6% 94.5%
27.19 1.5% 96.0%
28.18 1.4% 97.4%
29.17 1.3% 98.7%
30.16 1.3%100.0%
Razem1268

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl