PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Rankingi PZA

AKTUALIZOWANY RANKING PZA obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w tych imprezach rangi Pucharu lub Mistrzostw Polski, które odbyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sposób obliczania rankingu jest szerzej opisany na stronie poświęconej AR PZA. Wyniki juniorów, którzy z początkiem roku zmienili kategorię wiekową osiągnięte w poprzedniej (młodszej) kategorii wiekowej są traktowane jako osiągnięte w nowej — tzn. starszej — kategorii wiekowej.
Aktualizowany Ranking PZA stanowi podstawę do kwalifikowania zawodników do kadry narodowej, szczegóły na ten temat dostępne są w informacjach dla zawodników.

RANKING PUCHARU POLSKI PZA obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w imprezach rangi Pucharu lub Mistrzostw Polski w danym roku, konkurencji i kategorii. Sposób obliczania rankingu jest szerzej opisany na stronie poświęconej RPP PZA.

Kategoria: Ranking:
 Pokaż wyniki zawodów  Wyświetlaj zespołowo

DrukujWersja do druku
 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl