POLSKI ZWIĄZEK ALPINIZMU 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24 tel./fax (22) 875-85-05 e-mail: biuro@pza.org.pl internet: http://pza.org.pl

Rankingi PZA

AKTUALIZOWANY RANKING PZA obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w tych imprezach rangi Pucharu lub Mistrzostw Polski, które odbyły się w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Sposób obliczania rankingu jest szerzej opisany na stronie poświęconej AR PZA. Wyniki juniorów, którzy z początkiem roku zmienili kategorię wiekową osiągnięte w poprzedniej (młodszej) kategorii wiekowej są traktowane jako osiągnięte w nowej — tzn. starszej — kategorii wiekowej.
Aktualizowany Ranking PZA stanowi podstawę do kwalifikowania zawodników do kadry narodowej, szczegóły na ten temat dostępne są w informacjach dla zawodników.

RANKING PUCHARU POLSKI PZA obejmuje sumę punktów uzyskanych przez zawodnika w imprezach rangi Pucharu lub Mistrzostw Polski w danym roku, konkurencji i kategorii. Sposób obliczania rankingu jest szerzej opisany na stronie poświęconej RPP PZA.

Kategoria: Ranking:
 Pokaż wyniki zawodów  Wyświetlaj zespołowo