PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Kurs instruktorski — kwalifikacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 23 września 2006 roku odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne kursu instruktorów alpinizmu jaskiniowego.

Zapraszamy wszystkich kandydatów na instruktrów alpinizmu jaskiniowego. Spotykamy się w sobotę 23 września w Brandysówce w Dolinie Będkowskiej o godz. 11:00.
 
Przypominamy wymagania dla kandydatów:

 • Co najmniej pięcioletni okres uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 • Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata; większość z tych piędziesięciu przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 • Udział w co najmniej dwóch centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 • Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 • Posiadanie skierowanie z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

Prosimy o przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:
 • dyplom (ksero) ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • karta taternika jaskiniowego,
 • wykaz przejść jaskiniowych od uzyskania karty taternika jaskiniowego według schematu: data, jaskinia, osiągnięte miejsce w jaskini, styl akcji (poręczowanie, po linach, eksploracja…), ilość uczestników,
 • wykaz przejść wspinaczkowych,
 • udział w wyprawach eksploracyjnych,
 • udział w szkoleniach centralnych,
 • inne osiągnięcia w działalności sportowej, klubowej…
 • dokument ukończenia części ogólnej kursu instruktora sportu (ostateczny termin posiadania tego dokumentu — 30 marca 2007 r.).

Kwalifikacja na kurs instruktorski odbędzie się na podstawie:
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • egzaminu teoretycznego,
 • sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie).

Prosimy o przywiezienie ze sobą:
 • osobistego sprzętu jaskiniowego (z kaskiem włącznie),
 • sprzętu wspinaczkowego umożliwiajacego poprowadzenie drogi na własnej protekcji.

Prosimy o jak najszybszy kontakt i potwierdzenie Swojej obecności u Marka Wierzbowskiego:

telefon +48608079670
e-mail: marek.wierzbowski@pza.org.pl.Agnieszka Gajewska

[17 września 2006, Marcin Gala; ostatnia modyfikacja: 22 września 2006]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Jaskinie nr 77
Ukazał się nowy numer kwartalnika "Jaskinie"! »
Rajd Grotołaza już w połowie marca - zapraszamy!
Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy oraz Speleoklub BOBRY Żagań zapraszają na II Skiturowy Rajd Grotołaza im. Jacka Wiśniowskiego. »
Sprawozdanie z wyprawy centralnej PZA Chiny 2014
Wyprawa odbyła się w terminie 05.11.2014 - 06.12.2014 i prowadziła działalność w trzech różnych rejonach, znajdujących się w prowincjach Hubei, Chongqing i Guizhou. »
Zjazd ECRA
ECRA czyli European Cave Rescue Association jest organizacją zrzeszającą służby ratownictwa jaskiniowego z różnych krajów Europy. Idea jej założenia powstała w 2007 r. w Berchtesgaden w Niemczech. Co roku odbywa się zjazd delegatów. »
Warsztaty z zakresu pierwszej pomocy
W dniach 18-19 października 2014 r. w Tatrach Zachodnich odbyły się już po raz kolejny warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – postępowanie powypadkowe. Celem szkolenia było nabycie praktycznych umiejętności w rozpoznawaniu i postępowaniu w nagłych stanach zagrożenia życia, spowodowanych urazem, z uwzględnieniem warunków jaskiniowych. »
SPELEOKONFRONTACJE
Już za dwa tygodnie, w dniach 21-23 listopada 2014 w Podlesicach (Zajazd Jurajski) odbędzie się 19. edycja największego w Polsce przeglądu działalności grotołazów. »
Autoratownictwo 2014
Tegoroczne centralne szkolenie z technik zaawansowanych w autoratownictwie jaskiniowym zostało podzielone wzorem ubiegłych lat na dwa etapy tj. część jurajską oraz część tatrzańską. »
Kanin 2014
W dniach 01-17.08.2014 odbyła się XVI letnia wyprawa Sekcji Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków w słoweński masyw Kanin w Alpach Julijskich. »
Leoganger Steinberge 2014
Celami eksploracyjnymi wyprawy, która odbyła się w terminie 27.07 – 21.08.2014, były jaskinie: CL-3 i Furkaschacht. »
Picos 2014
Wyprawa Picos 2014 była 23. wyprawą eksploracyjną w masyw gór Picos de Europa, zorganizowaną przez Speleoclub Wrocław. W tym roku odbyła się w sierpniu. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Kredyt Bank S.A. 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl