PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Kurs instruktorski — kwalifikacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 23 września 2006 roku odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne kursu instruktorów alpinizmu jaskiniowego.

Zapraszamy wszystkich kandydatów na instruktrów alpinizmu jaskiniowego. Spotykamy się w sobotę 23 września w Brandysówce w Dolinie Będkowskiej o godz. 11:00.
 
Przypominamy wymagania dla kandydatów:

 • Co najmniej pięcioletni okres uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 • Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata; większość z tych piędziesięciu przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 • Udział w co najmniej dwóch centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 • Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 • Posiadanie skierowanie z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

Prosimy o przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:
 • dyplom (ksero) ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • karta taternika jaskiniowego,
 • wykaz przejść jaskiniowych od uzyskania karty taternika jaskiniowego według schematu: data, jaskinia, osiągnięte miejsce w jaskini, styl akcji (poręczowanie, po linach, eksploracja…), ilość uczestników,
 • wykaz przejść wspinaczkowych,
 • udział w wyprawach eksploracyjnych,
 • udział w szkoleniach centralnych,
 • inne osiągnięcia w działalności sportowej, klubowej…
 • dokument ukończenia części ogólnej kursu instruktora sportu (ostateczny termin posiadania tego dokumentu — 30 marca 2007 r.).

Kwalifikacja na kurs instruktorski odbędzie się na podstawie:
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • egzaminu teoretycznego,
 • sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie).

Prosimy o przywiezienie ze sobą:
 • osobistego sprzętu jaskiniowego (z kaskiem włącznie),
 • sprzętu wspinaczkowego umożliwiajacego poprowadzenie drogi na własnej protekcji.

Prosimy o jak najszybszy kontakt i potwierdzenie Swojej obecności u Marka Wierzbowskiego:

telefon +48608079670
e-mail: marek.wierzbowski@pza.org.pl.Agnieszka Gajewska

[17 września 2006, Marcin Gala; ostatnia modyfikacja: 22 września 2006]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Polski sukces w najgłębszej jaskini świata
W dniach 14-16 sierpnia 2014 r. siedmiu Polaków stanęło przy syfonie, czyli na tzw. suchym dnie najgłębszej jaskini świata Krubera-Woroniej na głębokości -2080 m w Abchazji. Dorota Drzewiecka jest pierwszą Polką, a Kazimierz Szych – najstarszym człowiekiem, który zszedł na taką głębokość. »
20. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych
31 maja 2014 r. w Wojcieszowie odbyły się 20. Mistrzostwa Polski w Technikach Jaskiniowych „Złoty Karabinek”. Zwyciężyli – Izabela Włosek ze Speleoklubu Dąbrowa Górnicza i Michał Macioszczyk z Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego. »
Szkolenie z podstaw ratownictwa jaskiniowego KTJ
W dniach 06 – 08. 06. 2014 na górze Birów w Podzamczu odbyło się szkolenie KTJ z podstaw ratownictwa jaskiniowego. »
Grupa taterników jaskiniowych w stanie gotowości
… do akcji ratunkowej w jaskini Riesending w Bawarii. »
Oświadczenie PZA ws. wypadku w jaskini Studnisko
Polski Związek Alpinizmu informuje, że osoby określane w mediach jako "instruktorzy" nie posiadają uprawnień instruktorskich w zakresie taternictwa jaskiniowego oraz nie uczestniczyły w żadnych szkoleniach prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu, które upoważniałyby ich do prowadzenia i nadzoru nad zorganizowanymi grupami działającymi w jaskiniach. »
Warsztaty wodne Komisji Kanioningowej przy PZA
W dniu 12.07.2014 odbędą się warsztaty wodne KK PZA. Szkolenie przeznaczone jest dla członków klubów zrzeszonych w klubach Polskiego Związku Alpinizmu. »
Nabór do składu wyprawy do Chin
Wyprawa Qingjiang/Mulun 2014 odbędzie się w terminie ok. 15.11 - 14.12.2014. Jej celem jest eksploracja jaskiń w terenach wstępnie rozpoznanych podczas rekonesansu przeprowadzonego w kwietniu 2014 (vide "Jaskinie" nr 74). »
Nowe "Jaskinie" (nr 74)
W sprzedaży dostępny jest nowy numer "Jaskiń". Zapraszamy! »
X Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego
Tarnogórski Klub Taternictwa Jaskiniowego serdecznie zaprasza na jubileuszowe X Śląskie Manewry Ratownictwa Jaskiniowego. »
Warsztaty poręczowania KTJ
W dniach 14-15.06.2014 na skałkach w Rożnowie odbędą się warsztaty z zakresu poręczowania jaskiniowego. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Kredyt Bank S.A. 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl