PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Kurs instruktorski — kwalifikacja

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 23 września 2006 roku odbędzie się spotkanie kwalifikacyjne kursu instruktorów alpinizmu jaskiniowego.

Zapraszamy wszystkich kandydatów na instruktrów alpinizmu jaskiniowego. Spotykamy się w sobotę 23 września w Brandysówce w Dolinie Będkowskiej o godz. 11:00.
 
Przypominamy wymagania dla kandydatów:

 • Co najmniej pięcioletni okres uprawiania alpinizmu jaskiniowego od momentu uzyskania Karty Taternika Jaskiniowego.
 • Uczestniczenie w co najmniej 30 akcjach jaskiniowych letnich i co najmniej 20 akcjach zimowych w możliwie jak największej ilości jaskiń w różnych rejonach jaskiniowych Polski i świata; większość z tych piędziesięciu przeprowadzonych akcji powinna odbyć się w jaskiniach o znacznym stopniu trudności technicznych i terenowych.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej kilkudniowej akcji jaskiniowej połączonej z biwakiem podziemnym.
 • Uczestniczenie w co najmniej jednej wyprawie eksploracyjnej poza granicami Polski.
 • Udział w co najmniej dwóch centralnych szkoleniach specjalistycznych z zakresu alpinizmu jaskiniowego organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu.
 • Uprawianie wspinaczki górskiej (wykaz przejść wspinaczkowych obejmujący co najmniej 30 godzin przewodnikowych).
 • Posiadanie skierowanie z macierzystego klubu jaskiniowego zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

Prosimy o przygotowanie i złożenie następujących dokumentów:
 • dyplom (ksero) ukończenia co najmniej szkoły średniej,
 • karta taternika jaskiniowego,
 • wykaz przejść jaskiniowych od uzyskania karty taternika jaskiniowego według schematu: data, jaskinia, osiągnięte miejsce w jaskini, styl akcji (poręczowanie, po linach, eksploracja…), ilość uczestników,
 • wykaz przejść wspinaczkowych,
 • udział w wyprawach eksploracyjnych,
 • udział w szkoleniach centralnych,
 • inne osiągnięcia w działalności sportowej, klubowej…
 • dokument ukończenia części ogólnej kursu instruktora sportu (ostateczny termin posiadania tego dokumentu — 30 marca 2007 r.).

Kwalifikacja na kurs instruktorski odbędzie się na podstawie:
 • rozmowy kwalifikacyjnej,
 • weryfikacji złożonych dokumentów,
 • egzaminu teoretycznego,
 • sprawdzianu praktycznego (techniki linowe, autoratownictwo, ratownictwo, wspinanie).

Prosimy o przywiezienie ze sobą:
 • osobistego sprzętu jaskiniowego (z kaskiem włącznie),
 • sprzętu wspinaczkowego umożliwiajacego poprowadzenie drogi na własnej protekcji.

Prosimy o jak najszybszy kontakt i potwierdzenie Swojej obecności u Marka Wierzbowskiego:

telefon +48608079670
e-mail: marek.wierzbowski@pza.org.pl.Agnieszka Gajewska

[17 września 2006, Marcin Gala; ostatnia modyfikacja: 22 września 2006]

DrukujWersja do druku

W skrócie

Spotkanie aktywistów
Komisja Taternictwa Jaskiniowego zaprasza kierowników wypraw, przedstawicieli Zarządów klubów i instruktorów na dyskusję o ważnych dla naszego środowiska sprawach. »
Warsztaty pierwszej pomocy
W dniach 18-19 października 2014 r. odbędą się warsztaty z zakresu pierwszej pomocy – postępowanie powypadkowe. »
Prokletije 2014
Na przełomie lipca i sierpnia odbyła się już dziewiąta letnia wyprawa w Góry Prokletije (Czarnogóra). »
Wyprawa na dno świata na 50-lecie WKTJ
W terminie 3-24 sierpnia 2014 roku odbyła się wyprawa Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego do Jaskini Krubera - Voroniej, której celem było sportowe przejście i zdobycie suchego dna (Game Over -2080 m) najgłębszej jaskini świata. »
Wyprawy zagraniczne 2015
KTJ informuje, że wnioski o dofinansowanie wypraw na rok 2015 należy składać do dnia 22 października 2014 roku. »
Hoher Göll 2014
W dniach 15.08. - 5.09.2014. miała miejsce kolejna wyprawa eksploracyjna Wielkopolskiego Klubu Taternictwa Jaskiniowego w masyw Hoher Göll. »
Panel jaskiniowy „Z Taternikiem w głąb Ziemi”
W dniach 19-20 września podczas Przeglądu Filmów Górskich im. Andrzeja Zawady w Lądku-Zdroju odbędzie się panel jaskiniowy, na który zapraszają organizatorzy Przeglądu, "Taternik" oraz Komisja Taternictwa Jaskiniowego PZA. »
Sprawozdanie z wyprawy do Abchazji i Gruzji
W terminie 27 lipca – 15 sierpnia odbyła się wyprawa Speleoklubu "Bobry" Żagań oraz Speleoklubu GAWRA, mająca na celu sportowe przejście wewnątrzjaskiniowej studni Big Boss (-410 m), znajdującej się w Jaskini Abac (-504 m). Studnia Big Boss należy do projektu "Korona Podziemi" zakładającego przejście najgłębszych studni świata. »
Centralne manewry autoratownictwa jaskiniowego
W dniach 11-12.10.2014 oraz dodatkowo 13.10.2014 odbędą się centralne manewry autoratownictwa jaskiniowego KTJ PZA. Ćwiczenia przeznaczone są dla taterników jaskiniowych zrzeszonych w klubach Polskiego Związku Alpinizmu. »
Speleonurkowanie Kosowo 2014
W dniach 11.07 - 3.08 2014 odbyła się wyprawa eksploracyjna Grupy Nurków Jaskiniowych i „SPELEOnurkowania” do Kosowa. Jej celem była dalsza eksploracja syfonów znajdujących się w głębi największej jaskini tego rejonu – Gryka e Madhe. »
Aktualności w skrócie
  więcej »
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Kredyt Bank S.A. 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl