wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka sportowa > Kadra narodowa 2022 we wspinaczce sportowej.

Kadra narodowa 2022 we wspinaczce sportowej.

Opublikowano: 10-01-2022; 16:48 przez Wspinaczka Sportowa | Modyfikacja: 11-01-2022; 13:51 przez Wspinaczka Sportowa

Polski Związek Alpinizmu informuje o proponowanym składzie kadry narodowej PZA w dyscyplinie wspinaczka sportowa na sezon 2022. 

Zawodnicy, którzy spełnili kryteria powołań do Kadry Narodowej na 2022 rok: Wykaz zawodników KN 2022

Regulaminy dotyczące powoływania kadry narodowej dostępne są w zakładce /dokumenty.

Wymienieni zawodnicy zobowiązani są do spełnienia poniższych formalności:

 1. Przesłanie do Biura PZA w oryginale (pocztą tradycyjną) oraz e-mail (skan/zdjęcie dokumentu) na adres biuro@pza.org.pl, prawidłowo wypełnione i podpisane druki:
  • Zgody członka Kadry Narodowej na wykorzystanie wizerunku i przetwarzanie danych osobowych:
  • Porozumienie z Członkiem Kadry Narodowej Polskiego Związku Alpinizmu, w dwóch egzemplarzach,
  • orzeczenia lekarskiego o zdolności do uprawiania dyscypliny wspinaczka sportowa:
   • W przypadku zawodników, którzy przeszli w 2021/2022 roku badania w COMS i są one ważne, nie ma obowiązku przesyłania do PZA zaświadczeń. 
   • Pozostali powołani zawodnicy proszeni są o przedstawienia orzeczenia wystawianego przez lekarzy uprawnionych do orzecznictwa sportowo-lekarskiego. Zaświadczenia należy przesłać e-mail w formie skanu/zdjęcia na adres biuro@pza.org.pl wraz z podpisaną adnotacją o treści „Potwierdzam zgodność z oryginałem” (w przypadku osób nieletnich adnotację podpisują rodzice).
 2. W skład kadry narodowej mogą wejść tylko i wyłącznie zawodnicy będący członkami klubów/stowarzyszeń zrzeszonych w PZA.

Wszystkich formalności należy dopełnić w terminach nie przekraczających:  14.01.2022 – drogą elektroniczną, 21.01.2022 – tradycyjną korespondencją (decyduje data wpływu dokumentów) do Biura PZA na adres: Polski Związek Alpinizmu, ul. Mokotowska 24, 00-561 Warszawa. 

W przypadku pytań prosimy o kontakt e-mail: szkolenie.kws@pza.org.pl

Dopełnienie wszystkich w/w formalności uprawnia zawodnika do korzystania z pełni praw przysługujących członkom kadry narodowej, zaś niedopełnienie oznaczać będzie skreślenie zawodnika ze składu. 

Partnerzy
Partnerzy techniczni