PZAZWIĄZEKTATRYWYPRAWYWSPINACZKA SPORTOWASKIALPINIZMALPINIZM JASKINIOWYWSPINACZKA SKALNASZKOLENIE

Przewodnik wspinaczkowy (wersja beta)

   

Przewodnik wspinaczkowy PZA zawiera zestawienie rejonów i dróg wspinaczkowych, obejmujące informacje tekstowe (takie jak wycenę, nazwę i charakter drogi) oraz graficzne (topo). Wszystkie dane przechowywane są w dostępnej za pośrednictwem Internetu bazie danych, umożliwiając ich wprowadzanie (w tym rysowanie topo) i przeglądanie (a także drukowanie w formacie pdf) przez wielu użytkowników równocześnie.
Szczegółowa instrukcja obsługi przewodnika jest dostępna po kliknięciu ikony Przewodnik wspinaczkowyPanelu sterowania — wymagane jest zalogowanie się. Osoby nieposiadające loginu i hasła, zainteresowane rozbudową Przewodnika prosimy o kontakt z Biurem Zarządu PZA.

 
© Polski Związek Alpinizmu :: 00-087 Warszawa ul. Corazziego 5/24, tel./fax 022 875 85 05, tel. 504 002 610
bank: Bank Zachodni WBK 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000
NIP: 527-21-39-619
e-mail: biuro@pza.org.pl, skype: pezeta
email: webmaster@pza.org.pl