wróć
Polski Związek Alpinizmu

O nas

Opublikowano: 20-09-2019; 10:59 przez Ewelina Raczyńska | Modyfikacja: 23-09-2019; 7:39 przez Ewelina Raczyńska

            Środowisko grotołazów w Polsce od lat 70-tych ubiegłego stulecia regularnie organizuje i uczestniczy w manewrach ratownictwa jaskiniowego oraz stażach ratownictwa jaskiniowego na terenie kraju i zagranicą.

            Grupa Ratownictwa Jaskiniowego została nieformalnie powołana w czasie spotkania przedstawicieli klubów jaskiniowych w Podlesicach w dniu 25.10.2014r.  Bezpośrednim impulsem zebrania była seria wypadków jaskiniowych, które wydarzyły się poza granicami Polski. Formalnie grupa została powołana przez Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu w dniu 7.07.2015 r. Grupą zarządza obecnie trzech koordynatorów, a liczba członków wynosi ponad 45 osób.

GRJ posiada w swoim wyposażeniu m.in: sprzęt umożliwiający transport na odcinkach pionowych i poziomych w jaskini, nosze jaskiniowe NEST, zestaw łączności podziemnej, zestawy medyczne,  zestawy ekiperskie itd.

Grupa dzieli się na 4 sekcje:

  • Sekcja Ratowników – to osoby posiadające odpowiednie przeszkolenie w zakresie technik ratownictwa jaskiniowego,
  • Sekcja Medyczna – to grupa ratowników medycznych i lekarzy,
  • Sekcja Nurkowa – skupia osoby aktywnie nurkujące w jaskiniach w kraju i zagranicą,
  • Sekcja Wsparcia – to osoby odpowiedzialne za logistykę, marketing, itp.

 

            Co jest głównym celem naszego działania?

            Głównym celem Grupy Ratownictwa Jaskiniowego jest wsparcie taterników jaskiniowych podczas działalności eksploracyjnej na całym świecie, często w rejonach, gdzie nie można liczyć na pomoc żadnych służb ratowniczych czy lokalnych grotołazów.

            Jesteśmy otwarci na wspieranie i współpracę z lokalnymi oraz zagranicznymi służbami ratownictwa jaskiniowego przy prowadzeniu skomplikowanych i trudnych akcji ratowniczych w jaskiniach. Nie mamy ambicji konkurować ani zastępować lokalnych służb ratowniczych.

            Nasze działania mają charakter społeczny i niekomercyjny. Żaden z ratowników nie dostaje wynagrodzenia ani diet za swoją działalność w GRJ PZA.

Ratownictwo jaskiniowe to nasza pasja.

 

            Kim są członkowie GRJ ?

            To instruktorzy taternictwa jaskiniowego, którzy ukończyli specjalistyczne staże ratownicze oraz niejednokrotnie prowadzili szkolenia m.in. z zakresu ratownictwa jaskiniowego dla takich służb jak PSP, GOPR.

            To także doświadczeni taternicy, eksploratorzy (odkrywcy) jaskiń nie tylko w Polsce m.in. w Tatrach Zachodnich, ale przede wszystkich na świecie: Austria, Słowenia, Hiszpania, Chiny to tylko niektóre rejony, będące w kręgu zainteresowań naszych członków.

            To również specjaliści w swoich dziedzinach m.in  lekarze, ratownicy medyczni, nurkowie jaskiniowi i inni.

            To przede wszystkich osoby, które przeszły specjalistyczne szkolenia z zakresu ratownictwa jaskiniowego w kraju i zagranicą (min. szkolenia  Speleo Secours Francais SSF).

            Ponadto, po prostu chodzimy po jaskiniach, które są naszą pasją. Regularnie uczestniczymy oraz organizujemy pozorowane jaskiniowe akcje ratownicze na terenie kraju i zagranicą.

 

            Jak się szkolimy?

            Organizujemy dla naszych członków regularne szkolenia, unifikacje oraz manewry ratownictwa jaskiniowego na terenie kraju i zagranicą m.in w zakresie technik ratownictwa jaskiniowego, wsparcia medycznego, obsługi i funkcjonowania sztabu, itd.

Oprócz tego, szkolimy się wspólnie z innymi służbami ratowniczymi, nie tylko polskimi (tj. GOPR, CSRG czy KGHM), ale również zagranicznymi, biorąc aktywny udział w konferencjach, szkoleniach oraz ćwiczeniach (min. w Irlandii, Czechach, Rumuni czy Francji).

 

            Z kim współpracujemy ?

            Z każdą organizacją w Polsce oraz zagranicą, której przedmiotem działalności jest szeroko rozumiany alpinizm jaskiniowy.

Od 2006 roku na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Związkiem Alpinizmu oraz Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej współdziałamy z podmiotami Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego w zakresie szkoleń i współdziałania ratowniczego.

            Jesteśmy członkami europejskiej federacji skupiającej służby ratownictwa jaskiniowego ECRA (European Cave Rescue Association). ECRA obecnie liczy sobie 20 członków z krajów europejskich (Polskę reprezentują GRJ i GOPR) oraz obserwatorów z USA i Izreala. Corocznie reprezentanci tych krajów spotykają się w wybranym miejscu w Europie, aby wspólnie trenować, wymieniać doświadczenie i wiedzę, a przede wszystkim, aby nawiązać kontakt i budować trwałe relacje. Dzięki tym spotkaniom mieliśmy już okazję wspólnie trenować ze służbami z Czech, Węgier, Bułgarii, Serbii, Rumunii, Irlandii i z wielu innych krajów.

            Współpracujemy też m.in z SSF (Speleo Secours Francais), organizacją ratownictwa jaskiniowego o długiej tradycji działania. SSF uważany jest, za lidera w dziedzinie ratownictwa jaskiniowego na świecie.

 

            Gdzie i kiedy mogliśmy pomóc ?

Lipiec 2014

            Wypadek niemieckiego grotołaza w jaskini Riesending w Alpach Bawarskich, na głębokości prawie 1000 metrów. Ponad 700 grotołazów z wielu krajów europejskich przez ponad 10 dni walczyło o powrót poszkodowanego na powierzchnię. Grotołazi z Polskiego Związku Alpinizmu zostali poproszeni o przygotowanie osób do akcji. W stan gotowości postawionych zostało 20 ratowników jaskiniowych z Polski.

 

Sierpień 2014

            W jaskini Jack Daniels w masywie Tennengebirge w Austrii, na głębokości prawie 300 metrów, wypadkowi uległ polski grotołaz. W dwudniowej akcji prowadzonej przez austriackich ratowników brali również udział grotołazi z Polskiego Związku Alpinizmu. 

 

Październik 2015

            Wypadek grotołaza w  jaskini Niedźwiedziej koło Kletna. W akcji ratowniczej prowadzonej przez GOPR brało udział 9 grotołazów z Grupy Ratownictwa Jaskiniowego Polskiego Związku Alpinizmu.          

 

Sierpień 2016

            Wsparcie i organizacja powrotu naszego kolegi po wypadku w górach w Gruzji.

 

Lipiec 2018

           Wypadek w Tajlandii w jaskini Tham Luang. Na prośbę ECRA w stan gotowości zostało postawionych 10 naszych nurków jaskiniowych.

 

Sierpień 2019

           Wypadek dwóch grotołazów w Jaskini Śnieżnej w Tatrach Zachodnich. GRJ postawił w stan gotowości 25 osób w tym 13 instruktorów taternictwa jaskiniowego.

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni