wróć
Polski Związek Alpinizmu
Kanioning - Informacje > Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA

Kryteria naboru na kurs instruktora kanioningu PZA

Opublikowano: 2-12-2022; 21:35 przez Olo Dobrzański | Modyfikacja: 16-03-2023; 21:56 przez Olo Dobrzański

Uczestnikiem kursu instruktorskiego może być kandydat spełniający poniższe wymagania:

 1. Ukończone 23 lata oraz posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.
 2. Nienaganna postawa moralno-etyczna.
 3. Co najmniej pięcioletni okres czynnego uprawiania kanioningu (zwłaszcza ostatnie 5 lat). 
 4. Uczestnictwo w co najmniej 120 akcjach kanioningowych z czego w 2 po zmroku oraz w dwóch wyprawach kanioningowych o charakterze eksploracyjnym.
  Większość przeprowadzonych akcji zamieszczonych w wykazie powinna odbyć się w różnych kanionach o ponad przeciętnym stopniu trudności wodnych i technicznych.
 5. Zaliczony kurs/szkolenie z zakresu ratownictwa na rzekach górskich.
 6. Doświadczenie ekiperskie oraz umiejętności poręczowania w oparciu o punkty naturalne. 
 7. Udział we wszystkich rodzajach szkoleń specjalistycznych organizowanych przez KK PZA w ciągu ostatnich dwóch lat. 
 8. Posiadanie rekomendacji z macierzystego klubu zrzeszonego w Polskim Związku Alpinizmu.

 

Kwalifikacja na kurs zostanie przeprowadzona na podstawie:

 • rozmowy kwalifikacyjnej, 
 • weryfikacji złożonych dokumentów, 
 • egzaminu teoretycznego, 
 • sprawdzianu praktycznego. 

Zakres egzaminu teoretycznego obejmuje wiedzę zawartą w programie kursu kanioningowego .

Sprawdzian praktyczny zawiera: 

 • Sprawdzian z umiejętności pływania i elementarnych zasad ratownictwa wodnego.
 • Poruszanie się po linach (poręczowanie, zjazd, pokonywanie przepinki, węzła, odciągu, podchodzenie). 
 • Elementy autoratownictwa indywidualnego i wspomaganego (uwalnianie w kontakcie i bez kontaktu z partnerem, podciąganie przy użyciu przeciwwagi). 
 • Podstawy ratownictwa (umiejętność budowy podstawowych stanowisk i układów kierunkowych stosowanych w ratownictwie). 

 

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko, datę urodzenia i wykształcenie kandydata;
 2. Nazwę Klubu kierującego go na kurs; 
 3. Numer i datę wydania posiadanych uprawnień państwowych lub nadanych w klubie macierzystym (karta taternika lub legitymacja klubowa z posiadanym stopniem do uprawnienia kanioningu, stopień Instruktora Rekreacji Ruchowej o specjalności kanioning);
 4. Wykaz przejść  zawierający datę, nazwę kanionu, trudności kanionu, styl przejścia       (poręczowanie, szkolenie, eksploracja itp.); 
 5. Wykaz szkoleń kanioningowych organizowanych w klubie macierzystymlub w PZA w których uczestniczył kandydat;
 6. Ewentualne inne uprawnienia przydatne dla działań w kanionach (instruktor lub członek zespołów ratownictwa na rzekach górskich WOPR, TOPR lub GOPR);
Partnerzy