wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > O Związku

O Związku

Opublikowano: 9-03-2016; 22:06 przez mteg | Modyfikacja: 11-04-2018; 15:54 przez Emilia Karnecka

Polski Związek Alpinizmu powstał w 1974 roku z przekształcenia przedwojennego Klubu Wysokogórskiego. Jest federacją klubów i sekcji zrzeszających taterników, grotołazów, narciarzy wysokogórskich i zawodników wspinaczki sportowej (zobacz listę klubów). Na forum międzynarodowym polska organizacja wysokogórska jest znana już od roku 1932 jako członek założyciel Union Internationale des Associations d’Alpinisme (UIAA), oraz jako członek Union Internationale de Speleologie (UIS).

PZA koordynuje działalność sportową i szkoleniową, organizuje wyprawy narodowe, nadaje uprawnienia instruktorskie, zajmuje się ochroną przyrody oraz profilaktyką wypadkową. Na terenie Tatr PZA prowadzi Centralny Ośrodek Szkoleniowy na Hali Gąsienicowej oraz 2 obozowiska taternickie. Organem informacyjnym PZA jest kwartalnik „Taternik”.

Informacje ogólne

Struktura organizacyjna PZA

 

Członkowie Polskiego Związku Alpinizmu to kluby i inne organizacje alpinistyczne (członkowie zwyczajni) oraz osoby fizyczne — członkowie honorowi.

Działalność związku odbywa się głównie w specjalistycznych komisjach stanowiących organy doradcze i pomocnicze zarządu. W ramach PZA działają następujące komisje:

Kontakt z PZA

  Biuro Zarządu PZA ul. Mokotowska 24 lok. 62 00-561 Warszawa tel./fax (+22) 8758505 tel. 504 002 610 skype: pezeta email: biuro@pza.org.pl bank: Bank Zachodni WBK konto: 48 1500 1126 1211 2009 3906 0000 NIP: 527-21-39-619 REGON: 000774724 KRS: 0000097455

Biuro:
Marzena Szydłowska
marzena.szydlowska@pza.org.pl
tel. 602 304 654

Karolina Wiącek
biuro@pza.org.pl
tel. 504 002 610

Księgowość:
Anna Krawczyk
ksiegowosc@pza.org.pl

Partnerzy