wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Władze Polskiego Związku Alpinizmu

Władze Polskiego Związku Alpinizmu

Opublikowano: 31-10-2005; 19:23 przez mteg | Modyfikacja: 16-07-2018; 15:03 przez Emilia Karnecka

Władzami związku są:

Obecne władze PZA zostały wybrane przez Delegatów na XIX Walnym Zgromadzeniu w dn. 21 – 22.05.2016 w Podlesicach.

Zarząd


Skład Zarządu:

Z Zarządem można skontaktować się pisząc pod adres zarzad@pza.org.pl.

Komisja Rewizyjna


  • Ryszard Urbanik, Przewodniczący;
  • Michał Waś, Sekretarz;
  • Marek Janas;
  • Paweł Kubalski;
  • Wojciech Łukasik.

Sąd Koleżeński


  • Rafał Kardaś, Przewodniczący;
  • Hanna Wiktorowska, Zastępca Przewodniczącego;
  • Marek Grochowski, Zastępca Przewodniczącego;
  • Zofia Gutek;
  • Ryszard Kowalewski.
Partnerzy
Partnerzy techniczni