W Polskim Związku Alpinizmu zrzeszonych jest 26 klubów alpinistycznych, których głównym profilem działalności jest taternictwo jaskiniowe (alpinizm jaskiniowy) czyli sportowe, eksploracyjne i turystyczne przejścia jaskiń w terenach o charakterze górskim. Do największych i najprężniej działających klubów należą: Speleoklub Warszawski (SW), Krakowski Klub Taternictwa Jaskiniowego (KKTJ), Sekcja Taternictwa Jaskiniowego KW Kraków (STJ KW Kraków), Sopocki Klub Taternictwa Jaskiniowego (SKTJ), Wielkopolski Klub Taternictwa Jaskiniowego (WKTJ), Akademicki Klub Grotołazów AGH Kraków (AKG AGH), Speleoclub Wrocław (SCW), Sekcja Grotołazów Wrocław (SGW), Speleoklub „Bobry” Żagań,Speleoklub Tatrzański (ST). Pełna lista klubów jest dostępna w głównym menu strony Od momentu powstania PZA ok. 1 500 osób ukończyło podstawowy kurs jaskiniowy. Większość z nich została członkami klubów PZA i odwiedza jaskinie w Polsce i na świecie – w celach rekreacyjnych i sportowych, ale i nieraz naukowych czy badawczych. Więcej informacji o kursach podstawowych, od których zalecamy rozpoczynanie poważnej przygody z jaskiniami, jest dostępne pod zakładką kurs podstawowy w menu strony. Środowisko jaskiniowe wybiera spośród swojego grona Komisję Taternictwa Jaskiniowego, reprezentującą kluby jaskiniowe w strukturach PZA. Podstawowymi celami działania Komisji są:
 • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających taternictwo jaskiniowe wobec organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. Ministerstwo Sportu, dyrekcje parków narodowych, UIS),
 • nadzorowanie szkolenia podstawowego, prowadzenie szkoleń doskonalących i szkoleń instruktorskich w alpinizmie jaskiniowym,
 • nadzorowanie działalności sportowej oraz powoływanie kadry narodowej w alpinizmie jaskiniowym,
 • wspieranie działalności sportowej i eksploracyjnej w górach świata
 • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska jaskiniowego,
 • wspieranie wydawania biuletynu „Jaskinie”,
 • udział w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym na mocy porozumienia PZA – PSP.

Obecny skład Komisji Taternictwa Jaskiniowego został wybrany na Walnym Zjeździe Delegatów Klubów i Sekcji TJ w dn. 24.05.2019:

 • Ditta Kicińska – przewodnicząca

 • Ewelina Raczyńska – wiceprzewodnicząca, kontakty międzynarodowe

 • Ida Chojnacka – sekretarz

 • Ireneusz Królewicz – wyprawy

 • Agnieszka Burczyk – sprawy tatrzańskie

 • Robert Matuszczak – szkolenia

 • Joanna Haremza – marketing i media

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres ktj@pza.org.pl oraz jaskinie@pza.org.pl