wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Projekty ekiperskie 2009

Projekty ekiperskie 2009

Opublikowano: 24-12-2008; 13:26 przez mteg

Termin zgłaszania projektów ekiperskich 2009 upływa 31. 01. 2009.


Podobnie jak w ubiegłych latach, Komisja Skalna PZA prosi o zgłaszanie
projektów ekiperskich na rok 2009. Będziemy rozpatrywać projekty
nadesłane do 31 stycznia 2009. W ostatnich latach dzięki pracy
ekiperów PZA powstały dziesiątki nowych dróg wyposażonych w atestowane
ringi.
Niestety, stan asekuracji w wielu popularnych „starych” rejonach
pozostawia wiele do życzenia, a przerdzewiałe spity i ringi stwarzają
pozory bezpieczeństwa. Dlatego w roku 2009 zdecydowanie preferować
będziemy wymianę asekuracji na istniejących drogach.


Oczywiście także osoby, które chcą ubezpieczyć nowe rejony dostaną taką
szansę — jednak
pod warunkiem wymienienia asekuracji na podobnej liczbie starych dróg.
Przy ocenie projektów weźmiemy również pod uwagę atrakcyjność
proponowanych do obicia dróg i rejonów oraz doświadczenie ekipera
i jakość jego dotychczasowej pracy. Istotne będzie także wstępne
przygotowanie dróg (m. in. oczyszczenie z ziemi i kruszyzny).


Przypominamy także o obowiązku złożenia sprawozdania z prac wykonanych
w 2008 r. Sprawozdanie ma być przygotowane w arkuszu kalkulacyjnym Excel
(lub innych podobnych programach) i powinno zawierać listę dróg
w poszczególnych rejonach/skałach wraz z liczbą wklejonych ringów
i stanowisk zjazdowych (w tym także liczbę ringów
i stanowisk wspólnych
z innymi drogami). Złożenie sprawozdanie jest warunkiem otrzymania ringów
w roku 2009.


Projekty ekiperskie 2009 mają być składane w arkuszu kalkulacyjnym Excel
(lub innych podobnych programach). Zgłoszenie musi zawierać:


  • imię i nawisko ekipera,

  • nazwę Klubu w którym jest zrzeszony ekiper,

  • nazwę rejonu skalnego,

  • nazwę skały,

  • nazwę drogi,

  • wycenę drogi,

  • ilość planowanych ringów i stanowisk.

Warunkiem przyznania ringów jest członkostwo ekipera w klubie zrzeszonym
PZA.
Projekty ekiperskie i sprawozdania prosimy przesyłać na adres
Komisji Wspinaczki Skalnej
do dnia 31 stycznia 2009.
Komisja Wspinaczki Skalnej PZA

Partnerzy