wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.01.2014

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.01.2014

Opublikowano: 14-01-2014; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 21-07-2014; 15:41 przez

Zarząd:
Ditta Kicińska, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski,
Wojciech Grzesiok, Miłosz Jodłowski, Tomasz Poznański,
Bogusław Kowalski, Piotr Kubicki, Marcin Zwoliński.

Podczas spotkania omówiono:
 1. Ubezpieczenie PZU i PZA.

  Krótko omówiono obecny stan dystrybucji ubezpieczeń.
  Z uwagi na możliwość przystąpienia do ubezpieczenia w
  każdej chwili największego zainteresowania należy się
  spodziewać bezpośrednio przez sezonem, czyli począwszy od czerwca.
 2. KWSk– zatwierdzenie zmian w Regulaminie NRWS.

  Skład KWSk prosi o zatwierdzenie zmian w
  Regulaminie Narodowego Rankingu Wspinaczki Skalnej.
  Głosowanie zarządził M. Wierzbowski.

  Wyniki głosowania:
  Za – 10
  Przeciw – 0
  Wstrzymało się – 0.
  Uchwała została przyjęta większością głosów osób uprawnionych do
  głosowania.


 3. KWS – Kurs instruktora sportu – wspinaczka sportowa.

  Planowane jest przeprowadzenie kursu instruktora sportu – wspinaczka sportowa, ale termin został z różnych względów przesunięty. Na chwilę obecną są 24 zgłoszenia.

 4. KWS – Regulamin postepowania dyscyplinarnego.

  T. Poznański zapytał, czy przepisy dyscyplinarne
  każda Komisja PZA powinna przygotowywać we własnym zakresie i
  czy to wymaga zatwierdzenia przez Zarząd
  PZA. M. Wierzbowski powiedział, iż obecne regulacje są
  przygotowane tak, że dot. wszystkich Komisji,
  ale oczywiście każda z Komisji może przygotować własne.
  W związku z czym możliwe są dwa rozwiązania: tj. że
  KWS przywróci zapisy dot. postępowania dyscyplinarnego
  lub podda pod głosowanie proponowane zmiany.
 5. KNW – relacja z bieżących spraw prowadzonych przez Komisję.

  M. Zwoliński krótko zreferował działania prowadzone przez KNW.
  Obecnie trwa unifikacja sędziowska.
  Kursem sędziowskim zainteresowanych jest 20 osób,
  zaś na kurs instruktora narciarstwa wysokogórskiego zgłosiło się 45 osób. M. Zwoliński poinformował też,
  iż sezon pucharowy został zawieszony
  zarówno w Polsce jak i na Słowacji z uwagi na brak śniegu.
  Na chwilę obecną terminarz jest przesuwany.
 6. Betlejemka – stan prac.

  Piotr Xięski krótko zreferował stan prac prowadzonych w
  Betlejemce. W najbliższych dniach będą kontynuowane prace
  związane z ogrzewaczem wody. Zostanie także zrealizowany projekt
  sposobu zasilania zgodnie z tym, na co TPN wyraził zgodę.
  Ponadto do rozstrzygnięcia pozostaje kwestia ew.
  konieczności wykonania prac związanych z wentylacją obiektu.
 7. Kalendarz PZA – krótki raport ze sprzedaży.

  Krótko omówiono przebieg sprzedaży kalendarza PZA „Życie
  na koniuszkach palców” i przedyskutowano przyczyny małego
  zainteresowania ze strony Klubów.
 8. Termin i miejsce WZD PZA w 2014 r.

  Proponowane terminy WZD PZA to: 24/05-25/05 lub 31/05-1/06.
  Jako lokalizacja brany jest pod uwagę zeszłoroczny obiekt w Spale
  lub w przypadku dobrej oferty cenowej hotel Ostaniec w Podlesicach.

Partnerzy