wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 8.02.2011

Relacja z telekonferencji Zarządu w dn. 8.02.2011

Opublikowano: 9-02-2011; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 13-06-2011; 19:35 przez

W telekonferencji wzięli udział: Janusz Onyszkiewicz, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Maciej Ciesielski, Danuta Wach, Ditta Kicińska, Paweł Lulek, Mateusz Golicz, Marcin Zwoliński, Marek Kaliciński.

1. Podjęto uchwałę w/s nadania stopnia instruktora alpinizmu osobom: Maciej Ciesielski, Arkadiusz Kubicki, Paweł Kopta, Adam Pieprzycki, Marcin Nowak.

2. Powołano Komisję Tatrzańską w składzie: Ditta Kicińska – przewodnicząca, Artur Paszczak, Piotr Xięski.

3. Zadecydowano o przyjęciu do PZA klubu TKG Vertical z siedzibą w Zakopanem

4. Dyskutowano nad problemem powołania Komisji Statutowej. Danuta Wach zobowiązała się porozmawiać o możliwości pracy w Komisji z członkami Komisji Zjazdowej, a także zebrać i zaproponować Zarządowi inne kandydatury.

5. Rozważano kandydatury na przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa. Żadna jednak z dotychczasowych propozycji nie znalazła jednoznacznego poparcia wśród członków Zarządu.

6. Podjęto uchwałę w/s dołączenia do składu Komisji Wspinaczki Skalnej kol. Michała Kajca.

7. Marcin Zwoliński omówił problem braku kadry instruktorskiej w Narciarstwie Wysokogórskim. Wskazał na konieczność zmiany regulaminów dotyczących tej kadry. Zadeklarował, że Komisja przygotuje propozycje zmian.

8. Dyskutowano nad możliwościami nagłośnienia w mediach Memoriału Malinowskiego jako finału Pucharu Świata w NW oraz nad możliwością promocji PZA na tej imprezie.

9. Ditta Kicińska zrelacjonowała sytuację wydawniczą „Taternika”. Obecnie składany „Taternik” jest ostatnim objętym dotychczasową umową wydawniczą. Konieczne jest zawarcie nowej umowy, z obecnym lub innym partnerem. Wśród członków Zarządu zostały rozdzielone zadania związane z rozeznaniem szczegółów trzech możliwych opcji – dotychczasowy wydawca, zmiana wydawcy lub powrót do działalności wydawniczej przez PZA.

10. Rozmawiano o współpracy PZA z organizatorami „Kolosów” pod kątem pomocy w organizacji imprezy i promocji PZA.

11. Mateusz Golicz przedstawił plany budowy nowej platformy technicznej, mającej na celu ułatwienie kontaktu Zarządu PZA z Zarządami klubów.

Partnerzy