wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.03.2015

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 10.03.2015

Opublikowano: 10-03-2015; 1:00 przez mteg | Modyfikacja: 31-03-2015; 18:54 przez

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:
Miłosz Jodłowski, Iwona Bocian, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Tomasz Poznański, Bogusław Kowalski, Ditta Kicińska.

Sekretariat Zarządu:
Jolanta Głowacka.

Podczas spotkania omówiono następujące tematy: 1. Reklama w przewodniku „Jura Północna” – 1. wydanie.

  Zdecydowano, iż zamieszczona zostanie reklama PZA w przewodniku „Jura Północna”.
 2. Głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.

  M. Wierzbowski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia „Testu zgodności z zasadami dobrego zarządzania”.


  Wyniki głosowania:

  Za – 6

  Przeciw – 0

  Wstrzymało się – 0

  Uchwała podjęta większością głosów osób uprawnionych do głosowania.

 3. Współpraca z Muzeum Sportu i Turystyki w ramach festiwalu „40 lat w Gasherbrumach”.

  W opinii M. Wierzbowskiego wsparcie festiwalu organizowanego przez Muzeum Sportu i Turystyki „40 lat w Gasherbrumach” należy powiązać z warunkiem zaprezentowania wystawy B. Jankowskiego (co było wstępnie uzgodnione przez R. Wcisło już w ubiegłym roku).
 4. Oferta PZA do MSiT.

  M. Wierzbowski poinformował, iż została przedłożona przez PZA oferta do MSiT na kwotę 1 mln 200 tys. zł. Na tę chwilę brak informacji czy w tym kształcie oferta została przyjęta.
 5. Akademickie Mistrzostwa Europy.

  P. Xięski krótko zrelacjonował spotkanie, które odbyło się w dniu 9 marca br. z krajowym AZS-em w sprawie Akademickich Mistrzostw Europy. Wyjaśnił, iż wycena wypożyczenia ściany PZA nie jest przeszacowana i oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby AZS znalazł innego oferenta. Operacja rozłożenia i złożenia ściany, w tym transport tak dużej ściany, jest ogromnym i kosztowym przedsięwzięciem.
  P. Xięski zasugerował AZS, aby rozważyli wykorzystanie ściany T. Kuglera. Spotkanie zostało zakończone deklaracją, że AZS –owi zostanie przedłożona specyfikacja techniczna ściany (T. Kuglera z Sopotu oraz ściany GATO). Ponadto P. Xięski zwrócił organizatorom uwagę, że termin sierpniowy w kategorii organizacji tego typu imprezy jest niestety mało atrakcyjny (czas wakacyjny).

 6. KWS.

  T. Poznański krótko zrelacjonował sytuację po zmianie składu komisji.
 7. KNW.

  Zdecydowano o podjęciu kroków w celu spowodowania zmiany decyzji członków KNW w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji.
 8. Spotkanie PZA z Fundacją Kukuczki.

  11 marca br. odbywa się spotkanie przedstawicieli PZA (M. Wierzbowski, P. Xięski) z zarządem Fundacji Kukuczki.
 9. Udział PZA podczas Festiwalu Kolosy 2015.

  Na Kolosach 2015 obecny będzie wyłącznie Bogusław Kowalski. Nie jest wykluczone, że obecny będzie również Marek Wierzbowski (jako prelegent).

Partnerzy