wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.07.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 02.07.2019

Opublikowano: 25-07-2019; 16:04 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Marcin Księżak, Marek Wierzbowski, Agnieszka Szrek-Burczyk, Miłosz Jodłowski, Monika Kurowska

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Gość: Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. Patronaty / Partnerzy PZA.
M. Szydłowska zwróciła się do zebranych z propozycją weryfikacji listy podmiotów w dziale „Partnerzy”, funkcjonującym na strony internetowej PZA
P. Xięski uznał, że jeśli faktycznie z daną instytucją łączy PZA relacja czy to biznesowa, czy partnerska, to logo powinno być zachowane. 

2. Wypożyczanie sprzętu elektronicznego PZA – zasady, cennik.
W związku z występującymi przypadkami wywierania presji na osobę szefa zespołu łączności PZA, której zamierzonym efektem jest obniżenie opłat za korzystanie z wyprawowego sprzętu elektronicznego, zapewniającego łączność radiową, ustalono, że odstępstwa od standardowego cennika wymagają każdorazowo zgody Zarządu. Zawarte już umowy w zakresie wypożyczenia powinny zostać rozliczone zgodnie z warunkami na jakich zostały podpisane.

3. ISMF – kandydowanie do zarządu MS.
M. Strojny wyjaśniła, iż w tym roku będą miały miejsce wybory nowych władz ISMF co oznacza ew. zmiany w składzie zarządu tej organizacji. Są duże szanse by jedno z miejsc w Zarządzie ISMF zostało objęte przez Monikę Strojny. Udział reprezentanta PZA w Zarządzie ISMF związany jest z pokryciem kosztów udziału w trzech zebraniach w roku (organizowanych w Barcelonie lub Madrycie). Zdaniem P. Pustelnika warto i należy brać czynny udział w strukturach międzynarodowych.

Następnie Zarząd głosował w sprawie kandydowania M. Strojny do struktur ISMF:

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 1

4. Mirów – opłaty za wstęp.
Od kilkunastu dni na terenach będących własnością rodziny Laseckich obowiązuje nowy regulamin wstępu na tereny „błoń” pomiędzy zamkami w Mirowie i Bobolicach, w tym terenów ze skałami (wspinaczkowych). Regulamin dla wspinaczy sprowadza się tak naprawdę do wprowadzenia opłat za wstęp na teren skał Grzędy Mirowsko-Bobolickiej. Regulamin i cennik dostępne tutaj: http://www.zamekbobolice.pl/zamek.html
Regulamin stworzył niebezpieczny (kolejny już, po rezerwacie Zborów i terenach Zamku Olszyn k/Częstochowy) precedens wprowadzenia opłat na terenach wspinaczkowych Jury.
Niezbędne jest podjęcie przez PZA we współpracy z Naszymi Skałami działań zmierzających do zupełnego zwolnienia wspinaczy z opłat lub jeśli to będzie niemożliwe, wynegocjowanie niższych stawek.

5. Komisje główne i robocze PZA – zatwierdzanie składów.
Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia składu Komisji Tatrzańskiej PZA:
Monika Kurowska
Marek Wierzbowski
Arkadiusz Brzoza
Sebastian Kulczycki
Piotr Xięski

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Kontynuowane są działania zmierzające do powołania składu komisji:
Wspinaczki Wysokogórskiej
Wspinaczki Sportowej
Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych
Szkolenia Wspinaczki Skalnej i Wysokogórskiej

6. Omówienie wizyty w Ministerstwie.
M. Wierzbowski krótko zrelacjonował zebranie w Ministerstwie Sportu i Turystyki w sprawie planowanej nowelizacji aktów prawnych regulujących zasady świadczenia usług turystycznych. W spotkaniu prócz PZA wzięli udział reprezentanci PSPW, Przewodnicy Tatrzańscy, Beskidzcy oraz UIMLA. W trakcie burzliwej dyskusji pojawiły się również głosy, że przewodnik beskidzki poradzi sobie tak samo dobrze jak inni przewodnicy np. IVBV. M.Wierzbowski na tym spotkaniu wyjaśnił, iż przewodnik beskidzki nie ma kompetencji do prowadzenia na drogach technicznych w górach wysokich i nie można tych przewodników szeregować w jednej grupie.

Ministerstwo widzi potrzebę zmian strukturalnych, przy czym przy kończącej się kadencji trudno przewidzieć jakie działania realnie zostaną podjęte.

7. Powołanie do składu kadr narodowych.
Zarząd głosował sprawie powołania następujących osób do Kadry Narodowej PZA:
Małgorzata Rudzińska (NRWS)
Łukasz Dudek (NRWS)
Aleksandra Skowrońska (Jaskinie)
Anna Szwajkosz (Jaskinie)
Witold Hoffman (Jaskinie)
Michał Humiennik (Jaskinie)
Paweł Wysocki (Jaskinie)

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Partnerzy