wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.04.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 04.04.2017

Opublikowano: 22-05-2017; 19:31 przez Jolanta Głowacka

 

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Kujawiński, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Leszek Cichy, Jerzy Rostafiński, od 21:00 Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor Biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Przewodnik „Jura Północna” – oferta reklamowa. Zarząd postanowił skorzystać z możliwości zamieszczenia reklam PZA w nowej edycji przewodnika w tożsamym zakresie i formie jak w poprzednim wydaniu.

2. Betlejemka – negatywna opinia członka kursu turystyki zimowej.

Zarząd dyskutował nad reklamacją wysłaną przez jednego z uczestników kursu turystyki zimowej zorganizowanego w minionym sezonie w COS Betlejemka. Zarząd przyjął relację Piotr Xięskiego z rozmowy z kierownikiem Betlejemki, Adrianem Koźbiałem który przedstawił argument, że pewna liczba skarg czy reklamacji ze strony kursantów jest wpisana w statystykę prowadzonej działalności szkoleniowej.

Przy ogromnej ilości przeprowadzonych w „Betlejemce” szkoleń negatywne opinie zdarzają się rzadko, jednak spełnienie oczekiwań wszystkich kursantów jest mało realne. Skargi, uwagi i reklamacje powinny trafiać do Komisji Szkolenia oraz kierowników szkolenia powołanych dla poszczególnych kursów. W omawianym przypadku Zarząd postanowił poprosić Adriana Koźbiała i Jana Kuczerę o wyjaśnienie sprawy z osobami które złożyły skargę oraz zdanie relacji Zarządowi.


3. Stan prac nad raportem z analizy wypadku na Shivlingu.

Przewodniczący zespołu ds zbadania okoliczności i przyczyn wypadku na Shivlingu jest w trakcie zbierania i opracowania materiałów. Trwają prace nad raportem, który powinien się ukazać do końca kwietnia.


4. Opłaty instruktorskie – system.

Zarząd po przeanalizowaniu zasad wydawania licencji instruktorskich PZA doszedł do wniosku, że należy wprowadzić jednolity system opłat licencyjnych dla instruktorów PZA reprezentujących wszystkie sporty i formy aktywności reprezentowane w PZA. Przy ustalaniu wysokości opłaty należy uwzględnić realne przychody osiągnięte przez instruktora w poprzednim roku oraz stopień zaangażowania w pracę szkoleniową na rzecz klubu. Należy powołać komisję szkolenia która będzie reprezentowała wszystkie środowiska. Należy dopracować regulamin szkolenia, kompetencji i uprawnień.


5. Stan przygotowań do TWG.

Arkadiusz Kamiński złożył relację z przygotowań do The World Games 2017, między innymi o wynikach konkursu ofert na realizację zadania, współpracę z organizatorami TWG, a także o stanie przygotowań obejmujących działania logistyczne, w szczególności dotyczące zabezpieczenia ścian wspinaczkowych na zawody we wspinaczce, harmonogramu prac. Przedstawił również informacje na temat współpracy z Polskim Komitetem Olimpijskim w zakresie zabezpieczenia akredytacji na TWG dla członków reprezentacji Polski oraz strojów sportowych.

6. Sprawa M. Dzieńskiego

Zarząd dyskutował w sprawie protestu Mariusza Dzieńskiego, Klaudii Buczek i Anny Brożek dotyczącego wysokości dofinansowania jakie zostało przyznane wymienionym zawodnikom na udział w 2 edycjach PŚ we wspinaczce sportowej jakiem mają być rozegrane pod koniec kwietnia. Zarząd postanowił przeprowadzić rozmowę wyjaśniającą z Marcinem a także zapytać o opinię i pomoc w rozwiązaniu sprawy Tomasza Mazura – trenera zawodnika.


7. Bilans 2016 oraz pozosałe sprawy finansowe.

Marek Wierzbowski poinformował, że bilans Związku za 2016 rok jest przygotowany. Trwa jeszcze szczegółowa analiza finansów.

Dyrektor biura PZA Marzena Szydłowska poinformowała, że PZA stara się o pozyskanie dodatkowych środków sponsorskich na finansowanie działalności Związku.

Partnerzy