wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.03.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 05.03.2019

Opublikowano: 23-04-2019; 12:10 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Marek Wierzbowski, Janusz Ryszewski

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. KN WS w Warszawie – incydent z udziałem zawodników

Kontynuowano temat ze skypekonferencji z 12 lutego 2019 dot. incydentu podczas zgrupowania KN WS. Przedyskutowano temat kar dla uczestników incydentu , w tym usunięcia z grupy szkolenia olimpijskiego KN.

  1. FK/PZA w sprawie administrowania stroną internetową i fanapage PHZ.

P.Xięski wyjaśnił zebranym, że 1 marca 2019 roku odbyło się spotkanie Rady Fundacji Kukuczki z zaproszonymi gośćmi PZA (P.Pustelnik, P.Tomala) oraz P.Xięski jako reprezentant KW Katowice jednego z założycieli Fundacji.

Zarząd PZA zainteresowany jest odzyskaniem możliwość zarządzania funpagem PHZ, a nie tylko posiadaniem roli redaktora. PHZ od początku był programem PZA, a o jego uruchomienie wnioskował do PZA Artur Hajzer. (potwierdzenie w dokumentacji).

  1. Weryfikacja przynależności klubowej instruktorów PZA.

Zdaniem M.Jodłowskiego instruktor PZA powinien być zrzeszony w PZA i informacja o aktualnej przynależności klubowej powinna być przez PZA weryfikowana.

  1. Zamknięcie sprawy kursu trenerskiego z 2015 r.

M. Jodłowski poinformował, że uczestnicy nie otrzymali żadnego dokumentu potwierdzającego ukończenie kursu.

A.Kamiński wyjaśnił, że zwłoka związana była niejako z problemami zachowaniem ciągłości numeracji. Ponadto w związku ze zmianami personalnymi w biurze temat został zarzucony.

Ustalono, że stosowne dokumenty powinny być uczestnikom kursu wydane.

  1. Wytypowanie 3 przedstawicieli PZA do udziału w WZD PKOl.

Ustalono, że PZA będzie reprezentować P.Pustelnik oraz M.Szydłowska. W miarę możliwości dołączy do spotkania M.Wierzbowski.

Partnerzy