wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 06.08.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 06.08.2019

Opublikowano: 23-10-2019; 18:03 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Piotr Bunsch, Agnieszka Szrek-Burczyk, Monika Kurowska, Marcin Kraszewski, Miłosz Jodłowski

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

1. Wniosek o przyjęcie UKS Lider w poczet członków zrzeszonych w PZA.
W toku dyskusji zebrani byli zgodni, że niezbędne jest uzyskanie, poza nadesłanymi przez UKS Lider dokumentami, szerszej informacji na temat obecnej działalności klubu, jego planów na przyszłość, aktywności szkoleniowej i górskiej itd.

2. Zatwierdzenie składu Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej.
Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej w składzie:
Piotr Pustelnik – przewodniczący
Jarosław Gawrysiak – członek
Marcin Rutkowski – członek

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

3. Zatwierdzenie składu reprezentacji na MŚJ w Arco oraz kadry szkoleniowej współpracującej.
Na wniosek Zespół ds. szkolenia KWS Zarząd głosował nad zatwierdzeniem składu reprezentacji oraz kadry szkoleniowej i współpracującej na Mistrzostwa Świata Juniorów we wspinaczce sportowej, które odbędą się we włoskim Arco, w terminie 22-31 sierpnia 2019.

Skład reprezentacji:
Jan Gurba – junior młodszy, KW Nowy Sącz – Mistrz Polski w trójboju, 
Daria Nawój – junior młodszy, KS Sportiva – Mistrzyni Polski w trójboju,
Jakub Ziętek – junior, KW Bielsko Biała – Mistrz Polski w trójboju,
Marta Klimaszewska – junior, KW Toruń – Mistrzyni Polski w trójboju,
Natalia Kałucka – młodzieżowiec, KU AZS PWSZ Tarnów – Wicemistrzyni Polski w trójboju,
Aleksandra Kałucka – młodzieżowiec, KU AZS PWSZ Tarnów – Mistrzyni Polski w trójboju
Kadra szkoleniowa i współpracująca:
Edyta Ropek – kierownik ekipy, trener
Arkadiusz Kamiński – trener
Andrzej Kajdan – trener
Jarosław Dobosz – fizjoterapeuta

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

4. Informacja o zaawansowaniu prac nad Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla instruktorów (wspinaczka sportowa, skalna, górska, turystyka górska, narciarstwo wysokogórskie, taternictwo jaskiniowe).
Ministerstwo zamierza uregulować kwestię Krajowych Ram Kwalifikacji (KRK) potwierdzających kompetencje zawodowe w każdej dziedzinie gdzie posiadanie wysokich kompetencji zawodowych jest istotne ze względu na poziom bezpieczeństwa korzystających z tych usług osób oraz troskę o ich wysoką jakość. M.Jodłowski wyjaśnił, że nadanie krajowych ram kwalifikacji będzie polegać na tym, że konkretna KRK określi jakie kryteria musi spełniać kandydat, żeby jego kompetencje w danej dyscyplinie zostały potwierdzone i uznane za optymalne. Brak kwalifikacji nie zamyka dostępu do uprawiania danego zawodu a jedynie jest informacją dla potencjalnych klientów, że kompetencje danej osoby nie są potwierdzone Mechanizm KRK jest szansą dla zainteresowanych ofertą szkoleniową na dokonywanie bardziej świadomych wyborów wśród dostępnych ofert szkoleń. Dla wszystkich instruktorów z kolei wprowadzone zmiany będą działać motywująco dla podnoszenia własnych kompetencji i poziomu sportowego.
Koordynatorem tego projektu, reprezentującym PZA został powołany kol. Marcin Wernik.

5. Organizacja kursu i unifikacji na stopień instruktora wspinaczki sportowej PZA.
Ustalono, że zasadne jest przeprowadzenie jeszcze przed sezonem zimowym kursu doszkalającego dla instruktorów narciarstwa wysokogórskiego oraz taternictwa jaskiniowego posiadających odpowiedni wykaz przejść zimowych, z zakresu dydaktyki prowadzenia kursów zimowej turystyki wysokogórskiej. Celem takiego szkolenia jest rozszerzenie grupy kadry szkoleniowej, aby w sezonie zimowym COS Betlejemka nie musiał się borykać z problemami kadrowymi.

Partnerzy