wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.11.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 08.11.2016

Opublikowano: 12-01-2017; 11:55 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Leszek Cichy

Goście :

Grzegorz Bielejec, Maciej Kwaśniewski

Sekretarz Zarządu:

Jolanta Głowacka

Skypekonferencja w całości była poświęcona sprawom „Taternika”.

Skypekonferencja rozpoczęła się o godz. 19:30

Najpierw w gronie Zarządu omówiono główne 3 tematy, które należy poruszyć na spotkaniu z Wydawcą i Redaktorem Naczelnym:

  • koncepcja funkcjonowania pisma,

  • przeznaczenie dodatkowej składki celowej uchwalonej przez WZD,

  • struktura wydatków.

O godz. 20:30 dołączyli goście: Wydawca „Taternika” Grzegorz Bielejec i jego Redaktor Naczelny Maciej Kwaśniewski.

Na wstępie omówiono przyczyny nieobecności Redaktora Tomasza Mazura i jego problemy z komunikacją i dostępnoscią. Podkreślono wysokie zaangażowanie Tomka w prowadzenie profilu Taternika w mediach społecznościowych oraz zauważono zaniedbania w prowadzeniu strony głównej pisma. Ustalonno, że należy przeprowadzić z Nim rozmowę ostrzegawczą oraz zmienić formułę rozliczeń.

Następnie dyskutowano nad rolą Zarządu PZA w tworzeniu Taternika – jak zarząd może być informowany o koncepcji i treści kolejnego numeru. Ustalono, że zostanie reaktywowana grupa dyskusyjna Taternika i tam będą zamieszczane teksty aby Zarząd mógł się z nimi zapoznać.

W kwestiach finansowych rozmowa dotyczyła dodatkowej składki medialnej i jej wykorzystania. Padły następujące propozycje:

  • zwiększenie obecności Taternika w internecie,

  • wykorzystanie środków na dbałość o dobry wizerunek Związku,

  • integracja klubów i środowiska,

  • nawiązanie współpracy z TPN.

Partnerzy