wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.09.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.09.2016

Opublikowano: 18-10-2016; 13:17 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Jerzy Rostafiński, Marek Kujawiński, Leszek Cichy, Monika Strojny

Omówiono następujące sprawy:

 1. Fundacja Wspinka – PZA.

M. Wierzbowski krótko zreferował status skarg skierowanych do PZA przez Fundację Wspinka.

 1. Festiwal w Lądku – udział PZA.

PZA planuje szersze zaistnienie podczas tego Festiwalu (wręczenie statuetek, stoisko we współpracy z Partnerami Związku itd.).

 1. Komisje PZA

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie dołączenia Dominika Cysewskiego do składu Komisji Tatrzańskiej.

Wyniki głosowania:

Za – 7

Przeciw – 1

Wstrzymało się – 0

W głosowaniu wzięło udział 8 osób z 12 osób uprawnionych do głosowania.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Ochrony Przyrody i Dostępu do Rejonów Wspinaczkowych w składzie:

 1. Miłosz Jodłowski (KS Korona – Instytut Geografii i Gospodarki UJ) – przewodniczący, ochrona przyrody w rejonach wspinaczkowych

 2. Mikołaj Bielański (KW Zakopane – Wydział Turystyki i Rekreacji AWF Kraków) – ochrona przyrody – narciarstwo wysokogórskie

 3. Ditta Kicińska (WKTJ – Instytut Geologii UAM) – ochrona przyrody – taternictwo jaskiniowe

 4. Katarzyna Pawletko (KW Katowice – Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŚ) – ochrona przyrody

 5. Dominik Cysewski (KW Warszawa – Instytut Biochemii i Biofizyki PAN)

 6. Dorota Nejman (KW Warszawa)

 7. Włodek Porębski (Speloklub Dąbrowa Górnicza) – koordynacja działań z Naszymi Skałami, ekiperka „interwencyjna” (naprawy i testowanie ringów), magazyn sprzętowy

 8. Piotr Drobot (KS Korona) – sprawy ekiperskie (Małopolska, Śląsk, Podkarpacie)

 9. Arek Tabisz (KW Opole) – sprawy ekiperskie (Sudety)

 10. Olga Kosek (AKG Łódź, KW Zakopane) – wspinaczka tradycyjna

Wynik głosowania:

Za – 8

Przeciw – 0

Wstrzymało się – 0

W głosowaniu wzięło udział 8 osób z 12 osób uprawnionych do głosowania.

 1. Zakończenie sezonu obozowisk tatrzańskich.

Sezon zakończony pozytywnie bez większych problemów we współpracy z Parkiem.

 1. Trening z mistrzem – akcja Fundacji Kibica.

Sporty reprezentowane przez PZA są sportami podwyższonego ryzyka stąd brak zainteresowania ze strony Związku tym projektem i taka odpowiedź zostanie skierowana do organizatorów.

O 22:00 dołączyła M. Strojny.

 1. Akademia Górska i Przegląd w Zakopanem – relacja i wnioski.

M.Kujawiński podsumował Festiwal pod kątem udziału instruktorów PZA. Panel dyskusyjny dot. kolejnych kroków w rozwoju doświadczenia górskiego. Merytorycznie dobrze przygotowany, a słaby punkt stanowiła mała grupa odbiorców.

M. Strojny zwróciła uwagę na godz. panelu wyznaczoną na godz. 10:00 w niedziele.

Uzgodniono, że w stosunku do organizatorów kluczowych Festiwali należy wystosować każdorazowo dokładnie oczekiwania, żeby uniknąć tego typu sytuacji w przyszłości (wczesna godzina prelekcji itd.).

 1. Doprecyzowanie regulacji wewnętrznych

Zgodnie ustalone, że do regulacji wewnętrznych Związku należy wprowadzić wprost zapis, że zakazuje się szkolenia pod wpływem środków psychoaktywnych. A stwierdzenie faktu użycia będzie skutkowało zawieszeniem uprawnień.

Partnerzy