wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.11.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 13.11.2018

Opublikowano: 21-01-2019; 15:30 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Kubicki, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Janusz Ryszewski, Jerzy Rostafiński,

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

  1. Wypadek w Studnisku.

Zarząd zapoznał się ze wstępnymi ustaleniami dotyczącymi wypadku szkoleniowego, jaki miał miejsce w dniu 23.09.2018 w jaskini Studnisko w Olsztynie k/Częstochowy. Analiza protokołu wypadkowego złożonego przez instruktora pozwala wysnuć wniosek, że działania instruktora w jaskini Studnisko były niezgodne z posiadanymi przez niego uprawnieniami szkoleniowymi oraz zasadami i procedurami obowiązującymi w taternictwie jaskiniowym. Dodatkowo zajęcia szkoleniowe były prowadzone z pominięciem obligu rejestracji wejść do jaskini Studnisko, określonych w rozporządzeniu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Jeśli wstępne ustalenia zostaną potwierdzone, Zarząd powinien wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne wobec instruktora za naruszenie regulaminów szkoleniowych . Komisja szkolenia wspinaczki skalnej i wysokogórskiej powinna zająć się analizą techniczną przyczyn wypadku.

  1. Wynagrodzenie W. Porębskiego.

W. Porębski złożył wniosek do Zarządu PZA o zwiększenie wynagrodzenia za świadczoną pracę na stanowisku dyrektora IŚW Nasze Skały. Zarząd uznał zasadność wniosku ale przed podjęciem decyzji postanowił zapoznać się z pełnymi przychodami i kosztami Inicjatywy Nasze Skały, w tym kosztami zatrudnienia Włodzimierza Porębskiego. Wnioskujący został poproszony o przygotowanie stosownego zestawienia.

  1. Wniosek Komisji KSWSiW o nadanie O. Kosek stopnia IWS.

W głosowaniu brało udział 8 spośród 12 uprawnionych do głosowania członków zarządu

Wynik głosowania:
za: 8
przeciw: 0
wstrzymało się: 0

  1. Nowa ściana wspinaczkowa PZA.

W tej chwili PZA dysponuje dwoma przenośnymi ścianami wspinaczkowymi. Związek stara się o pozyskanie trzeciej do konkurencji prowadzenie. Padła propozycja aby wszystkie ściany należące do PZA zmontować w okresach poza zawodami PZA w obrębie z istniejących już obiektów wspinaczkowych. Rozpatrywane są dwa dogodne komunikacyjnie obiekty: w Sosnowcu POZIOM 450 lub w Tarnowskich Górach. Obecnie rozważane są aspekty techniczne i organizacyjne obu lokalizacji. Najistotniejsza jest kwestia dobrej współpracy z gospodarzami obiektów. Ważne są również dobre warunki utrzymania ściany. Głównym zadaniem funkcjonowania ściany jest zabezpieczenie celów związanych ze szkoleniem zawodników Kadry Narodowej.

5. Konferencja kadry szkoleniowej w Sosnowcu.

Na planowaną w dniach 23-25.11.2018 konferencję kadry szkoleniowej zostało zgłoszonych około 30 osób – trenerów i organizatorów zawodów. Swoją obecność zapowiedział również przedstawiciel Zespołu Metodycznego IS-PIB (opiekun PZA w kontaktach z MSiT). Spotkanie ma na celu wysłuchanie głosów i opinii środowiska oraz zapoznanie zaproszonych osób/kadry z nowymi wymogami ministerialnymi.

6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku.

W związku z nowymi wymogami ministerstwa dotyczącymi zgody na przetwarzanie danych osobowych i udostępnianie wizerunku powstały wątpliwości co do interpretacji przepisów. Ustalono, że powyższa zgoda będzie wymagana przy każdy nowym powołaniu do kadry.

7. Regulamin szkolenia

Omówiono propozycje zmian w nowym regulaminie szkoleń, zwłaszcza dotyczących szkolenia w zakresie taternictwa jaskiniowego.

 

Partnerzy