wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.05.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.05.2019

Opublikowano: 17-06-2019; 16:44 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 17-06-2019; 16:45 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Marek Wierzbowski, Janusz Ryszewski, Miłosz Jodłowski, Michał Leksiński, Jerzy Rostafiński, Arkadiusz Brzoza

Sekretariat Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

1. WZD PZA 2019 – sprawy organizacyjne.
J.Głowacka poinformowała, że na ten moment spodziewana frekwencja delegatów nie jest zadowalająca. Okazuje się, że niektóre kluby w ogóle nie są zainteresowane udziałem w WZD. P.Pustelnik podał, że z jego informacji wynika, że przedstawiciele wspinaczki sportowej narzekają na przepływ informacji.
M.Jodłowski zasugerował, że należy już teraz przemyśleć tematy robocze, które chcielibyśmy przedyskutować na WZD. Zdaniem M.Jodłowskiego można zrobić 2 bloki tematyczne tak, żeby się one na siebie nie nakładały.

2. Wniosek Macieja Kubery o przywrócenie uprawnień.
Zdecydowano, że w pierwszej kolejności należy wysłać do zainteresowanego zapytanie o to w jakim klubie jest obecnie zrzeszony z DW do Komisji Szkolenia oraz Zarządu.

3. Zatwierdzenie kryteriów powołań na MEJ i MŚJ 2019.
Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia kryteriów powołań na MEJ i MŚJ 2019.

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

4. Podsumowanie tematu incydentu z udziałem zawodników: Bujak, Gruszka, Ziętek, Woś.
W związku z wyrażeniem czynnego żalu Zarząd głosował o przywróceniu: Natalii Woś, Miłosza Bujaka, Konrada Gruszki, Jakuba Ziętka w prawie do udziału w akacjach i zawodach organizowanych przez PZA:

Wynik głosowania:
Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

5. Propozycja zmiany dotychczasowego §19 ust. 2 statutu PZA.
Krótko przedyskutowano zmianę do statusu §19 ust. 2 statutu, który mówi: „O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Zarząd zawiadamia delegatów co najmniej na 30 dni przed terminem Zjazdu.”

Cel ew. zmiany jest taki, żeby w przypadku braku quorum można było następny termin ustalić np. za 30 min.

Propozycja zapisu:

§19 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, Walny Zjazd Delegatów jest prawomocny w drugim terminie bez względu na ilość obecnych delegatów. Drugi termin może być wyznaczony nie wcześniej niż po upływie pół godziny po terminie pierwszym.”

Dotychczasowy ust. 3 zmienia nr na ust. 4, jednak zachowuje swoje brzmienie: „§19 ust. 4 Kadencja delegatów trwa 3 lata.”.

6. Unifikacja Instruktorów Sportu o specjalności wspinaczka sportowa do IS PZA oraz pełny kurs na IS PZA.
M.Wierzbowski wyjaśnił, iż przez 3 lata nie było kursu na instruktora sportu. W związku z czym zasadna jest unifikacja dot. instruktorów sportu do stopnia instruktora sportu PZA. Dlatego Marcin Wernik i M.Wierzbowski zdecydowali o opracowaniu programu, który będzie dawał możliwość unifikacji dla instruktorów spoza PZA.
Swoje niezadowolenie wyraził J.Ryszewski jako szef Komisji Szkolenia , że o tego typu programie Komisja dowiaduje się post factum. Do dyskusji włączył się M.Jodłowski stwierdzając, że faktycznie brak poinformowania Komisji Szkolenia jest niedopatrzeniem, ale nie było to działanie zamierzone i celowe.

Partnerzy