wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 15.11.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 15.11.2016

Opublikowano: 12-01-2017; 12:49 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Marek Wierzbowski, Leszek Cichy, Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Jerzy Rostafiński.

Sekretarz Zarządu:

Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

  1. KFG.

Omówiono zasady uczestnictwa w Krakowskim Festiwalu Górskim. PZA będzie miało – podobnie jak poprzednio – wspólne stoisko z PZU.

  1. Zmiany w regulaminie NRWS.

Głosowanie zmian, zgodnie z załącznikiem przedstawionym przez Łukasza Dębowskiego odbędzie się drogą elektroniczną, poprzez grupę dyskusyjną Zarządu

  1. Finanse związku, w tym biuro, organizacja pracy i dodatkowe środki.

W związku z licznymi dodatkowymi zadaniami (więcej dokumentów do opracowania) oraz perspektywą odejścia Małgorzaty Regulskiej na emeryturę jest konieczność zatrudnienia w biurze dodatkowej osoby. Należy ogłosić konkurs na stanowisko Dyrektora Biura PZA. Marek Wierzbowski podjął się przygotowania zasad konkursu.

  1. Termin WZD, spotkanie prezesów klubów.

Ze względu na nieobecność Iwony Bocian, która tradycyjnie zajmuje się sprawami organizacji WZD temat zostanie omówiony na następnej skypekonferencji.

  1. Sprawy organizacyjne, związane z wypadkiem na Shivlingu.

Piotr Pustelnik i Marek Wierzbowski poinformowali, że wszystkie sprawy organizacyjne związane z wypadkiem na Shivlingu zostały załatwione pozytywnie.

Partnerzy