wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.02.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.02.2017

Opublikowano: 22-03-2017; 17:28 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Monika Strojny, Iwona Bocian, Arkadiusz Kamiński, Piotr Kubicki, Marek Kujawiński, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

  1. Nadanie stopni instruktora kanioningu.

M. Wierzbowski wyjaśnił, że kwestia nadania uprawnień była poruszana w poprzedniej kadencji jednak finalna decyzja została przesunięta w czasie.

Następnie głos zabrał A. Brzoza wyjaśniając, że nie do końca zgadza się z tym, żeby nadanie uprawnień było wyłącznie formalnością. Dodał, że w każdej innej komisji organizowane są kursy i następuje unifikacja uprawnień i w przypadku Komisji Kanioningu powinno się to odbyć analogicznie. Przy czym uważa, że jeśli Komisja została już powołana to oczywiście nie można jej pozbawić nadawania uprawnień.

M. Wierzbowski wyjaśnił, iż zgadza się z tym stanowiskiem i dlatego trzeba podjąć jakiś pierwszy krok w tym kierunku tj. poprzez nadanie stopni instruktorskich. W toku dyskusji jaka się wywiązała zabrał głos jeszcze A. Kamiński, M. Kujawiński oraz P. Kubicki.

O 20:24 dołączył P.Xięski.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadani stopnia instruktora PZA kol Jackowi Brońskiemu oraz Zbigniewowi Tabaczyńskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

W toku dalszej dyskusji uznano, że kandydatura A. Dobrzańskiego powinna zostać jednak poddana głosowaniu, a jego wyniki powinny zostać przekazane Komisji.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie nadani stopnia instruktora PZA kol A.Dobrzańskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 0
Przeciw– 6
Wstrzymało się – 2

  1. Zmiany w składzie osobowym KWS.

A.Kamiński wyjaśnił, że Sebastian Kurek został wykluczony ze składu osobowego KWS z uwagi na brak zaangażowania w prace komisji.

W związku z tym P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie zmiany składu KWS poprzez wykluczenie z jej składu kol. Sebastiana Kurka.

Wyniki głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

  1. Opłaty za licencje instruktorskie.

Propozycja A. Kamińskiego w zakresie licencji dla instruktorów wszystkich komisji jest taka, żeby wprowadzić jednolitą stawkę podstawową w kwocie 200zł, która może zostać obniżona do 100zł jeśli instruktor wykonuje prace na rzecz klubu, COS, udziela się społecznie itd.

Ustalono, że ta koncepcja ujednolicenia stawek licencji instruktorskich wymaga konsultacji jeszcze z KTJ i Komisją Kanioningu. Do kontaktu w tej kwestii zobligował się A. Brzoza.

Po ustaleniu stanowiska wszystkich Komisji informacja zostanie przesłana do wszystkich instruktorów PZA w zakresie opłat obowiązujących w 2017 roku.

  1. XX WZD PZA 2017 – sprawy organizacyjne.

I.Bocian krótko wyjaśniła problemy organizacyjne związane z zapewnieniem wyżywania podczas najbliższego WZD PZA. Przestawione zostały możliwe alternatywy. Zebrani zgodnie stwierdzili, że zapewnienie wyżywania w TrafoBaseCamp jest optymalnym rozwiązaniem.

  1. XIX WZD PZA – realizacja wniosków .

Zebrani krótko omówili realizację wniosków z XIX WZD 2016.

  1. Udział delegacji PZA w spotkaniu Rady Naukowej TPN w sprawie wniosku o udostępnienie Dziury.

P.Xięski zrelacjonował spotkanie Rady Naukowej TPN w sprawie wniosku o udostępnienie Dziury.

  1. Rozpatrzenie wniosku Klubu Wspinaczkowego Kielce.

Przesunięte na kolejne zebranie.

Partnerzy