wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.08.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 21.08.2018

Opublikowano: 26-11-2018; 17:54 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Monika Strojny, Miłosz Jodłowski, Jerzy Rostafiński, Michał Leksiński, Marek Wierzbowski, Iwona Bocian

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Gość: Andrzej Kajdan, Karolina Wiącek, Anna Krawczyk (księgowość), Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

 1. Uczniowski Klub Sportowy K-2 – prośba o umorzenie zaległych składek.

Nie przeprowadzono głosowania w sprawie umorzenia składek dla Uczniowskiego Klubu Sportowego K-2 Ustalono, że brak jest podstaw do takiego umorzenia. Najbardziej zasadne jest odroczenie spłaty do chwili w której sytuacja materialna Klubu ulegnie poprawie.

 1. KWS – zmiana zasady przyznawania i rozliczania dofinansowań

K.Wiącek wyjaśniła, iż zawodnicy nieprawidłowo wykazują poniesione w trakcie wyjazdów na zawody i zgrupowania koszty. Zarząd uznaje za demoralizujące sytuacje w których udzielone dofinansowanie skalkulowane na podstawie diet i ryczałtów noclegowych przekracza realnie poniesione koszty. M.Jodłowski dodał, że jest to typowa praktyka funkcjonująca w zakresie rozliczania delegacji w ogóle (nie tylko w środowisku wspinaczkowym).

Ustalono, że wstrzymane zostają wypłaty zaliczek, a zwrot poniesionych kosztów będzie realizowany po przesłaniu do Biura prawidłowo wypełnionych rozliczeń akcji lub faktur wystawionych na PZA.

Wprowadzony zostaje oblig przedstawiania zestawień realnie poniesionych kosztów w trakcie wyjazdu. Te regulacje dotyczą wszystkich komisji PZA.

 1. KWS – nieuprawniony udział w konsultacjach KN w Innsbrucku.

A.Kajdan wyjaśnił, iż trenerzy dopuścili do udziału w konsultacjach KN zawodniczkę Skarpy Bytom , która nie spełniała kryteriów kwalifikacyjnych dla powołania na taką akcję szkoleniową. Nieuprawniony udział w konsultacjach spowodował jednak niezadowolenie w środowisku wspinaczki sportowej. Zdaniem M.Jodłowskiego należy poprosić Tomasza Mazura o pisemne wyjaśnienia, które następnie powinny być przesłane do Rodziców zawodników którzy złożyli protesty i skargi do PZA.

 1. KWS – ataki i pomówienia wobec członków KWS.

A.Kamiński wyjaśnił problemy z jakimi boryka się KWS w kontekście braku zrozumienia i akceptacji środowiska wspinaczki sportowej dla priorytetowego traktowania trójboju we wspinaczce sportowej przez MSiT w zakresie organizacyjnym i finansowym, ze względu na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie.

J.Rostafiński zwrócił uwagę, że problemy generuje też zmiana treści regulaminów bezpośrednio przed zawodami. Do niniejszego stwierdzenia odniósł się bezpośrednio A.Kamiński który zwrócił uwagę na to, że zmiany regulaminów nie są realizowane bezpośrednio przed zawodami, ale ew. po. Fakt, były zmiany w regulaminie dot. kryteriów powoływania na poszczególne zawody, ale były one wprowadzone na prośbę właśnie zespołu Murala, który teraz podważa wybór zawodników na zawody.

Ponadto przez ostatnie lata nie było w ogóle żadnych szczegółowych kryteriów powoływania na poszczególne zawody IFSC, dziwi zatem podnoszone larum w chwili, gdy wprowadzane są jakiekolwiek. KWS na sezon 2019 opracowuje już kryteria, które o ile IFSC nie zmieni zasad rozgrywania zawodów, a MSiT nie zmieni priorytetów, będą stałe przez cały kolejny sezon.

 1. KWS – zatwierdzenie składu reprezentacji na MEJ w Brukseli, MŚ w Innsbrucku.

Na wniosek KWS zarząd głosował w sprawie zatwierdzenie składu reprezentacji na MEJ w Brukseli i MŚ w Innsbrucku.

MŚ w Innsbrucku, Austria w dniach 6-16 września 2018:
Proponowany skład
Mężczyźni:

 • Marcin Dzieński

 • Maciej Dobrzański

 • Szymon Pęcikiewicz

Kobiety:

 • Anna Brożek

 • Aleksandra Kałucka

 • Patrycja Chudziak

 • Aleksandra Rudzińska

 • Natalia Kałucka

 • Ida Kupś

Mistrzostwa Europy Juniorów w Brukseli, Belgia 31.08-02.09.2018.

Młodzieżowcy:

 • Ida Kupś

Juniorzy:

 • Aleksandra Kałucka

 • Natalia Kałucka

 • Maja Rudka

 • Olaf Malinowski

 • Miłosz Bujak

Juniorzy młodsi:

 • Jan Gurba

 • Bianka Janecka

Kadra szkoleniowa i osoby współpracujące podczas wyjazdu na MEJ w Brukseli:

 • Paweł Wyciślik

 • Maciej Oczko

Wynik głosowania

Za –8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Wniosek o stypendium dla Natalii i Aleksandry Kałuckich

M.Szydłowska wyjaśniła iż w związku ze zdobyciem medalu podczas MŚJ przez

 • Natalię Kałucką – 1m w konkurencji na czas,

 • Aleksandrę Kałucką – 3 m. w konkurencji na czas

zasadne jest, żeby Związek wystąpił do Ministra o przyznanie zawodniczkom stypendium sportowego. Jako, że tylko seniorom w konkurencji nieolimpijskiej przyznaje się stypendia, Marzena Szydłowska zaproponowała by skorzystać z noweli ustawy o sporcie i na podstawie art. 32a ust. 1 ustawy wnioskować o stypendium w wysokości: dla Natalii – 1150 zł, dla Oli – 690 zł. Te kwoty są na poziomie 1 i 3 miejsca za MEJ w konkurencjach olimpijskich.

Wynik głosowania

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Festiwal w Lądku – reprezentacja PZA, sprawy organizacyjne.

Temat udziału PZA w Festiwali w Lądku Zdroju będzie pilotowany przez Michała Leksińskiego.

 1. Powołanie nowych członków Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej.

Na wniosek KWW Zarząd głosował za powołaniem do Kadry Narodowej we wspinaczce wysokogórskiej następujących osób:
1. Dominik Cyran
2. Wojciech Stanek
3. Bartosz Ziemski
4. Łukasz Stempek
5. Marco Schwidergall
6. Tomasz Rodzynkiewicz
7. Jonatan Zazula
8. Gabriel Korbiel
9. Marcin Lange
10. Paweł Kopeć
11. Rafał Fronia
12. Piotr Głowacki
13. Krzysztof Stasiak
14. Grzegorz Bielejec
15.Łukasz Kołodziej

Wynik głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Hala Gąsienicowa – udział PZA w kosztach naprawy drogi – pismo Ł.Kusiona z Murowańca.

Do PZA wpłynęło pismo ze strony Kierownika schroniska Murowaniec w sprawie częściowego udziału finansowego PZA w naprawie uszkodzonej drogi z Brzezin na Halę Gąsienicową. Wniosek wpłynął do PZA post factum a koszty i zakres naprawy nie został wcześniej uzgodniony. PZA stoi na stanowisku, że sprawy współfinansowania naprawy powinny być uzgodnione przed rozpoczęciem działań w terenie, a koszty powinny być pokryte w pierwszej kolejności przez TPN a w dalszej kolejności przez wszystkich użytkowników drogi.

Zdaniem części Zarządu przyjęcie zobowiązania post factum generuje niebezpieczny dla PZA precedens . Trzeba jednak wziąć pod uwagę bezpośrednie sąsiedztwo schroniska Murowaniec z COS Betlejemka co wiąże się z zasadami pomocy „sąsiedzkiej”. W związku z tym, zdaniem P.Xięskiego, należy rozważyć jaki udział finansowy jest do akceptacji przez PZA.

 1. Zatwierdzenie składu Kadry Narodowej w narciarstwie wysokogórskim na sezon 2018/2019 oraz klas sportowych i kryteriów powoływania na zawody mistrzowskie na 2019 r.

Na wniosek KNW Zarząd głosował w sprawie zatwierdzenia składu KN w narciarstwie wysokogórskim na sezon 2018/2019 oraz klas sportowych i kryteriów powoływania na zawody mistrzowskie na 2019 r.

Skład kadry narodowej na sezon 2018/2019:

 • Januszyk Iwona – KS Kandahar

 • Rząsa Franciszek – Tatra Team

 • Elantkowski Jan – Tatra Team

 • Sawicki Kacper – Tatra Team

 • Popielarski Jakub ­– Tatra Team

Wynika głosowania:

Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Tomasz Brzeski – status sprawy.

M.Wierzbowski krótko zrelacjonował status sprawy dot. T.Brzeskiego.

 1. Szałasiska i Polana Rogoźniczańska – sprawy organizacyjne (temat bazowych).

A.Krawczyk (księgowa PZA) wyjaśniła, że Pan Julian Kubowicz nie może prowadzić rozliczeń sprzedaży na Szałasiskach. Zdaniem A.Krawczyk jest konieczna zmiana osoby prowadzącej rozliczenia. 
Jeśli chodzi o Polanę Rogoźniczańską Ewie Liberze pomagają okresowo dwie inne osoby i wskazane jest zawarcie z nimi stosownych umów.

Partnerzy