wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.10.2018

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 23.10.2018

Opublikowano: 10-01-2019; 15:20 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Michał Leksiński, Iwona Bocian, Arkadiusz Brzoza, Piotr Kubicki, Miłosz Jodłowski (20:23), Monika Strojny (20:37), Marek Wierzbowski (21:00), Janusz Ryszewski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Gość: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:

  1. Pismo Zarządu Fundacji Kukuczki.

Krótko przedyskutowano temat i określono tryb postępowania.

  1. Materiały promocyjne PZA.

M.Leksiński poprosił zebranych o kontakt do osób, które mogą mieć dostęp do materiałów o dyscyplinach zrzeszonych PZA w celu wykorzystania do materiałów promocyjnych Związku.

Zdaniem P.Pustelnika i P.Xięskiego powinno być kilka wariantów filmów w sensie ogólny dla PZA i dla każdej dyscypliny.

  1. Ściana PZA – dotacja z MSiT.

Pytanie A.Kamińskiego, dotyczące zakupu i lokalizacji ściany wspinaczkowej – MSiT przyznało dodatkowe środki na zakup niedużej ścianki wspinaczkowej, z sugestią ulokowanie jej w jednym z COSów.

Punktem wyjścia w decyzji musi być świadomość tego, że MSiT będzie wymagać od PZA wysyłania zawodników na akcje szkoleniowe do tego ośrodka, prawdopodobnie niezależnie od jakości tej ściany (a ta przy przyznanych środkach na pewno nie będzie wystarczająca) – zatem trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie gdzie chcemy z KN jeździć na treningi. Rozważano lokalizację w COS w Szczyrku, jak i Zakopanem, ale obie lokalizacje wydają się komunikacyjnie problematyczne. Drugą sprawą są ludzie, którzy będą przy tym obiekcie pracować – ktoś musi przygotowywać obiekt, kręcić drogi, organizować akcje szkoleniowe. Jest propozycja by spróbować przekonać MSiT do innej lokalizacji, np. Poziom 450 w Sosnowcu chętnie obejmie opieką tą ścianę, czy CW Klif w Tarnowskich Górach. W obu przypadkach obiekt dedykowany kadrze narodowej stanowiłby uzupełnienie istniejącej infrastruktury. Postawienie ściany w COS zdaniem P.Pustelnika miałoby sens jeśli ściana mogłaby służyć do treningów do trójboju.

Zebrani są zgodni, że zakup ma sens wyłącznie wtedy, kiedy PZA będzie miał wpływ na wybór lokalizacji.

  1. Krótkie podsumowanie Konsultacji KN w Tarnowskich Górach – system szkolenia PZA (szkolenie centralne).

A.Kamiński krótko zrelacjonował przebieg konsultacje kadry narodowej PZA we wspinaczce sportowej w Tarnowskich Górach (10-14 października 2018). Było to spotkanie wymagające dużej odpowiedzialności w kontekście udziału osób nieletnich. Wniosek jest taki, że taka praca wymaga całkowitego poświęcenia się działaniom związanym z kadrą narodową, aby takie konsultacje miały sens i przynosiły zamierzony efekt. Drugi jest taki, że na pewno trzeba działać dwutorowo, czyli z jednej strony pracować z kadrą narodową, z drugiej z kadrą szkoleniową i edukacją tej kadry – doszkalanie, poszerzanie wiedzy i doświadczenia.

  1. Konferencja dla trenerów WS (23-25.11.2018).

A.Kamiński krótko przedstawił konwencje konferencja dla trenerów wspinaczki sportowej (23-25.11.2018). Szkolenie będzie obowiązkowe dla tych którzy będą chcieli korzystać z dofinansowania PZA w 2019 roku. Wstępny harmonogram jest taki, aby w pierwszym kroku przedstawić wymogi MSiT. W kolejnym planowane działania KWS. Część kluczowa to panel dyskusyjny z trenerami. I w dalszej części zajęcia ze specjalistami z różnych dziedzin np. z przygotowania motorycznego, czy psychologii sportu.

  1. Konkurs na upowszechnianie – zajęcia sportowe i imprezy sportowe (dla dzieci do 8 klasy SP).

Temat krótko zreferowała M.Szydłowska. Zasadnicze pytanie to czy są chętni do prowadzenie tych projektów i czy będzie możliwe pozyskanie pracowników za wynagrodzeniem ok. 40zł/h.

  1. Konkurs na organizację zawodów sportowych z kalendarza związkowego.

Ustalono, że niezbędny jest konkurs na udział w konkursie na organizację zawodów sportowych z kalendarza związkowego.

  1. Informacja o kursie IT.

J.Ryszewski krótko podsumował kurs Instruktora Taternictwa. Rekrutacja na kurs odbywała się początkowo na podstawie kryteriów sporządzonych przez Komisję KSWSiW i zamieszczonych na stronie PZA.

Ostateczną kwalifikację do egzaminu na kurs, po uwzględnieniu decyzji Zarządu z dnia 23.05.2017r. oraz 13.06.2017r., uzyskało 9 osób.

Po egzaminach które odbyły się 15 -17.12.2017r. Hala Gąsienicowa oraz 7 – 8.04.2017r. Dolina Będkowska na kurs zostało przyjętych 7 osób.

Partnerzy