wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.11.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.11.2017

Opublikowano: 19-12-2017; 14:44 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski, Janusz Ryszewski, Arkadiusz Brzoza

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Relacja ze spotkania przedstawicieli PZA w dyrekcji TPN.

Krótko podsumowano przebieg spotkania, które miało miejsce 23.10.2017, a notatka z tego spotkania została opublikowana na stronie internetowej PZA. Do klubów zostało przesłane (zgodnie z ustaleniem) zaproszenie na spotkanie zaplanowane na najbliższym KFG w kwestii proponowanych przez TPN zmian w sposobie rejestracji wyjść taternickich z dotychczas funkcjonujących książek tradycyjnych wystawianych w schroniskach do systemu rejestracji internetowej.

 1. Umowa z uczestnikami K2.

Uzgodniono, że ze względu na zaangażowane środki, potencjał medialny ale również ryzyko związane realizacją wyprawy, wzajemne relacje uczestników zimowej wyprawy na K2 z PZA wymagają formalnego uregulowania. Zarząd postanowił przygotować i przestawić do akceptacji członkom wyprawy projekt umowy.

 1. Spotkanie w MSiT – Program Olimpijski wspinaczka sportowa.

A.Kamiński poinformował, że otwarły się nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych dla wspinaczki sportowej. Wymaga to jednak szerszej współpracy z Instytutem Sportu i Ministerstwem i wiąże się przede wszystkim z większą ilością formalności. Dodał, że spotkanie miało charakter zapoznawczy.

A. Kamiński wyjaśnił, iż dla skutecznego pozyskania środków z Programu Olimpijskiego konieczne jest przedstawienie indywidualnych planów szkoleniowych dla poszczególnych zawodników. Już ten wymóg związany jest ze znacznie zwiększonymi nakładami pracy. Zarząd jest świadomy, że jest to taka ilość pracy i o takim zakresie tematycznym, że konieczne będzie zaangażowanie co najmniej jednej osoby w pełnym wymiarze czasu pracy.

 1. KFG – udział PZA.

Śladem lat ubiegłych PZA będzie uczestniczyć w KFG. Będzie zorganizowane wspólne stoisko wraz z PZU. Przedstawiciele Zarządu i Komisji Tatrzańskiej wezmą również udział w panelu dyskusyjnym organizowanym przez TPN w sprawie systemu rejestracji wyjść taternickich.

 1. Wniosek o przyznanie stopnia IWS dla Sławomira Szlagowskiego i Krzysztofa Zabłotnego.

J.Ryszewski wyjaśnił, że Sławomir Szlagowski i Krzysztof Zabłotny to ubiegłoroczni kursanci.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyznanie stopnia IWS dla Sławomira Szlagowskiego i Krzysztofa Zabłotnego.

Wyniki głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Propozycja zmian w regulaminie Kadry dotycząca szkoleń INW na kursach turystyki zimowej.

Przedyskutowano zmiany w zakresie kursów dot. turystyki zimowej. w COS Betlejemka. Zmiana ma polegać na dopuszczeniu do kadry szkoleniowej instruktorów narciarstwa wysokogórskiego, czy instruktorów taternictwa jaskiniowego. Oczywiście będzie to wymagało przeszkolenia tych osób pod kątem kursów turystyki zimowej. Włączenie tych osób do cyklu szkoleniowego wymaga zatem zmian w obowiązujących przepisach i regulaminach.

 1. Włączenie IS szkolących komercyjnie w ramy KSWSiW.

J.Ryszewski wyjaśnił, iż KSWSiW rozważa ujęcie instruktorów wspinaczki sportowej w „strukturach” PZA. Komisja ma świadomość, że ci instruktorzy to często osoby pierwszego kontaktu osób, które zaczynają swoje pierwsze kroki we wspinaczce. KSWSiW zależy przede wszystkim na aspektach wspinaczkowych, a nie wyłącznie sportowych. Włącznie IWS w struktury PZA będzie się wiązało z koniecznością unifikacji itd. A.Kamiński dodał, że ten temat już był poruszany. Zebrani zgodnie stwierdzili, że trzeba ponownie wrócić do tematu systemu licencji kadry szkoleniowej.

Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.11.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 24.10.2017

Opublikowano: 19-12-2017; 12:11 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Piotr Kubicki, Miłosz Jodłowski, Janusz Ryszewski, Arkadiusz Brzoza, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

 1. Zatwierdzenie przez Zarząd oceny startu zawodników na TWG.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia oceny startu zawodników na TWG 2017.

Wynik głosowania
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Nowe zasady powoływania kadry w narciarstwie wysokogórskim – głosowanie.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia nowych zasad powoływania kadry w narciarstwie wysokogórskim.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

O 20:14 dołączył Arkadiusz Brzoza. Równolegle zebranie opuścił A.Kamiński.

 1. Wniosek Komisji Szkolenia o nadanie Darkowi Poradzie stopnia instruktora Seniora.

Na wniosek Komisji Szkolenia P. Pustelnik zarządził głosowanie o nadanie kol. Darkowi Poradzie stopnia instruktora Seniora.

Wynik głosowania:
Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Wybór nowego wiceprezesa.

W toku dyskusji wyjaśniono, iż do spełnienia warunków formalnych wymagane jest złożenie podpisanej rezygnacji z pełnienia funkcji członka Zarządu PZA. W związku z czym kwestia ew. kooptacji i kandydatury nowego członka Zarządu w miejsce Leszka Cichego zostanie przedyskutowana w terminie późniejszym po spełnieniu w/w formalności.

O 20:53 dołączył Jerzy Rostafiński.

 1. Spotkanie w TPN – relacja.

M.Jodłowski krótko zrelacjonował wyniki spotkania w TPN.

 1. Kalendarz PZA na rok 2018.

J.Rostafiński krótko zrelacjonował status prac nad przygotowaniem kalendarza PZA na rok 2018. W najbliższym czasie zostanie sporządzony folder z zestawieniem zdjęć zebranych na tę chwilę.

 1. KFG – udział PZA.

A.Brzoza potwierdził gotowość do koordynowania uczestnictwa PZA na Festiwalu KFG. Piotr Pustelnik zobowiązał się do rozmowy z Piotrem Turkotem.

 1. Informacja o decyzjach personalnych Zarządu – tryb.

Wyjaśniono, że decyzje są zawarte są w relacjach publikowanych na stronie internetowej Związku. Ponadto są odrębnie publikowane w zestawieniu decyzji podejmowanych w formie elektronicznej. W/w zestawienie również jest zamieszczone na stronie internetowej PZA.

 1. UIAA i EUMA.

Marek Wierzbowski krótko zrelacjonował problematykę dot. zmian zachodzących w UIAA i EUMA. Zebranie EUMA zaplanowane jest 25.11.2017 w Monachium.

 1. Climbing Village.

W ocenie Marka Wierzbowskiego i Miłosza Jodłowskiego warto wejść w ten program. Do 31.10.2017r. trzeba dać odpowiedź czy PZA bierze udział w projekcie.

 1. Kursy instruktorskie 2018.

J.Ryszewski krótko przestawił sytuacje w zakresie naboru na kurs instruktora taternictwa PZA. Zgłoszenia zostały przesłane przede wszystkim przez takie osoby, które z takim zgłoszeniem powinny jeszcze poczekać.

M.Jodłowski dodał, że kurs instruktora wspinaczki skalnej powinien być ogłoszony w najszybciej to możliwe, żeby można było z nim ruszyć już na wiosnę.

 1. Rozliczenia wyprawy na K2.

Krótko przedyskutowano kwestię rozliczenia finansowego letniej wyprawy na K2.

Partnerzy