wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.03.2019

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 26.03.2019

Opublikowano: 23-04-2019; 12:19 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:
Zarząd: Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Janusz Ryszewski, Arkadiusz Brzoza, Monika Strojny, Piotr Pustelnik (20:47)

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka
Dyrektor biura: Marzena Szydłowska
Przewodniczący KWS: Arkadiusz Kamiński

Omówiono następujące sprawy:
1. Zatwierdzenie składu reprezentacji na zawody PŚ w Moskwie, Chongqing i Wujiang.
Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie powołania na PŚ w Moskwie, Chongqing i Wujiang następujących zawodników którzy spełnili kryteria powołań na PŚ:
Brożek Anna – KU AZS PWSZ Tarnów,
Chudziak Patrycja – Pol-Inowex Skarpa Lublin,
Dzieński Marcin – KU AZS PWSZ Tarnów,
Kałucka Aleksandra – KU AZS PWSZ Tarnów,
Kałucka Natalia – KU AZS PWSZ Tarnów,
Rudzińska Aleksandra – KW Kotłowania.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Spotkanie Sztabu Szkoleniowego z trenerami klubowymi – krótkie podsumowanie spotkania.
A. Kamiński zrelacjonował krótko spotkanie z trenerami klubowymi, które odbyło się dnia 23 marca, przy okazji zawodów Pucharu Polski w Gliwicach. M. Jodłowski zwrócił uwagę na potrzebę organizacji kolejnego spotkania, przy okazji WZD w Podlesicach.

3. Krótka relacja z zebrania IFSC w Tokio, informacja o kwalifikacjach do Tokio 2020 oraz wspinaczce w Paryżu 2024.
A.Kamiński przedstawił wnioski z Walnego Zjazdu Delegatów IFSC, które odbyło się w połowie marca w Tokio. Oprócz bieżących spraw IFSC, najważniejsze kwestie dotyczyły systemu kwalifikacji do IO w Tokio 2020, zaprezentowana została droga starań wspinaczki sportowej o włączenie do programu IO Paryż 2020. Zwracano również uwagę na wyzwania i problemy jakim musi sprostać IFSC po włączeniu wspinaczki do grona sportów olimpijskich.

4. Bilans – podpisy elektroniczne członków Zarządu.
M.Szydłowska poinformowała, iż wszyscy członkowie Zarządu muszą mieć podpis elektroniczny, lub przynajmniej profil zaufany, aby móc zatwierdzić dokumenty finansowe Związku za 2018r.

5. WZD 2019.
J.Głowacka, krótko zrelacjonowała przygotowania do WZD 2109.

6. Kurs doszkalający Betlejemka.
Pojawiła się koncepcja kursu doszkalającego w Betlejemce dla instruktorów taternictwa jaskiniowego, narciarstwa wysokogórskiego PZA zainteresowanych prowadzeniem szkoleń z zakresu turystyki wysokogórskiej, którzy posiadają spełniający kryteria wykaz górskich przejść zimowych. Uzasadnieniem inicjatywy przeprowadzenia takiego kursu doszkalającego sąduże braki kadrowe w środowisku instruktorów wspinaczki wysokogórskiej PZA Janusz Ryszewski, szef KSWSiW zobowiązał się opublikować stosowny komunikat informujący o organizacji szkolenia w kwietniu br.

7. Taternik – strategia rozwoju pisma.
Ustalono, że konieczne jest otwarcie dyskusji w zakresie formuły i strategii pisma Taternik.

8. Pomoc dla J.Łabęckiego i M. Bedrejczuka.
Zarząd głosował w sprawie udzielenia bezzwrotnej zapomogi z Funduszu Berbeki dla:
a) Jerzego Łabęckiego – 5 000zł
b) Macieja Bedrejczuka – 3 000zł

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw -0
Wstrzymało się – 0

9. Regulamin kadry szkoleniowej KTJ PZA (dot. korekty www).
Po krótkiej dyskusji w której wziął udział m.in. Miłosz Jodłowski, Arkadiusz Brzoza, Marek Wierzbowski ustalono, iż temat zostanie wyjaśniony w innym terminie. A. Brzoza zaproponował 13.04 i równocześnie zobligował się, aby spotkanie doszło do skutku jeszcze przed zbliżającym się WZD.

10. Skreślenie KW Warszawa z listy klubów zrzeszonych PZA.
W związku z pismem skierowanym do PZA Zarząd głosował w sprawie skreślenia KW Warszawa z listy klubów zrzeszonych w PZA.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się -0

11. Głosowanie nad zatwierdzeniem kryteriów powołań na MŚ 2019 w trójboju.
Na wniosek KWS Zarząd głosował w sprawie zatwierdzeniem kryteriów powołań na MŚ 2019 w trójboju.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymało się -0

Partnerzy