wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.06.2017

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 27.06.2017

Opublikowano: 13-07-2017; 14:10 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 19-08-2017; 1:32 przez Iwona Bocian

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Monika Strojny, Marek Kujawiński, Leszek Cichy, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Miłosz Jodłowski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Dyrektor biura: Marzena Szydłowska

Omówiono następujące sprawy:

  1. Raport Shivling – status sprawy.

Krótko przedyskutowano kwestię raportu. Uznano, że wnioski z niego wynikające powinny się przyczynić do podniesienia poziomu bezpieczeństwa na kolejnych tego typu wyprawach. Wnioski należy uwzględnić w programie szkoleniowym.

  1. The World Games – status projektu.

W dniu 19.06.2017 Arkadiusz Kamiński uczestniczył w kolejnym spotkaniu organizacyjnym dot. TWG we Wrocławiu. Na pierwszy dzień zawodów zostało sprzedanych 2600 szt. biletów na samą wspinaczkę. Marcin Herra (supervisor zawodów TWG) poprowadził dyskusję pod kątem stanu przygotowań w celu wykluczenia ew. słabych punktów. W opinii A. Kamińskiego wszystkie działania są realizowane na chwilę obecną zgodnie z harmonogramem.

M. Wierzbowski zapytał o uczestników wytypowanych do udziału w zawodach, tj. czy są przewidywane jakieś zmiany personalne. A. Kamiński wyjaśnił, iż na tą chwilę miejsca kwalifikacyjne nie ulegają zmianie. Dodał jednak, że jest to kwestia która można przedyskutować w gronie Zarządu (bardziej właściwy organ niż WZD).

P. Pustelnik stwierdził, że w razie wątpliwości co do uczestników, którzy powinni wziąć udział w tych zawodach można to rozstrzygnąć w formie glosowania. Nie podjęto jednak w tym względzie ostatecznej decyzji, czekając na wyniki Mistrzostw Europy w Campitello di Fassa, we Włoszech i ustalając, że temat może zostać przedyskutowany w gronie prezydium Zarządu.

  1. Tomasz Polok (Vincent) – głosowanie o nadanie stopnia instruktora PZA.

W toku dyskusji podjęto decyzję o przeprowadzenie głosowania w trybie niejawnym.

  1. Janusz Ryszewski (nowy przewodniczący KSWSiW PZA) – głosowanie.

M.Kujawiński wyjaśnił, iż w związku z planami jego rezygnacji z pracy w Zarządzie PZA wnioskuje o przeprowadzenie głosowania w sprawie powołania na przewodniczącego KSWSiW PZA kol. Janusza Ryszewskiego.

M.Kujawiński wyjaśnił, że Komisja akceptuje tą kandydaturę.

Ponadto pracą w w/w Komisji zainteresowany jest Dariusz Żurek i M.Kujawiński wnioskuje o przeprowadzenie głosowania w sprawie przyjęcia w skład KSWSiW PZA kol. D. Żurka.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia kandydatury J.Ryszewskiego na przewodniczącego KSWSiW PZA.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 1
Wstrzymało się – 1

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcie w skład KSWSiW PZA kol. D.Żurka.

Wynik głosowania:
Za – 8
Przeciw – 0
Wstrzymuje się – 2

Przyjęcie kandydatury kol. J.Ryszewskiego nie jest równoznaczne z kooptacją do składu Zarządu PZA.

  1. Relacja z Andory – walne ISMF.

Temat przesunięty na kolejne zebranie.

  1. Uchwała dot. stawek wynagrodzeń osób oficjalnych na zawodach IFSC organizowanych w Polsce.

Temat przesunięty na kolejne zebranie lub przegłosowanie na grupie Zarządu PZA.

  1. Uruchomienie obiektów bazy tatrzańskiej – krótka relacja.

Temat przesunięty na kolejne zebranie.

Partnerzy