wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.11.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 29.11.2016

Opublikowano: 12-01-2017; 12:54 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Monika Strojny, Piotr Kubicki, Arkadiusz Kamiński, Arkadiusz Brzoza, Leszek Cichy, Jerzy Rostafiński

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Ogłoszenie konkursu na dyrektora biura PZA.

Wobec dołączenia Wspinaczki Sportowej do grona sportów olimpijskich na całe PZA a zwłaszcza na biuro PZA i Komisję Wspinaczki Sportowej zostaną nałożone dodatkowe obciążenia i obowiązki, które z pewnością będą wymagały zatrudnienia nowych osób w biurze PZA. Zgodnie z regulacjami MSiT, PZA ma w obecnej sytuacji podstawy do ubiegania się o dodatkowe finansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem dyrektora biura PZA.

Zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu i ogłoszeniu konkursu na dyrektora biura.

Ustalono, że w składzie w/w Komisji znajdzie się: Piotr Pustelnik, Marek Wierzbowski, Piotr Kubicki.

2. Głosowanie regulaminów narciarskich przedłożonych przez KNW.

M. Strojny krótko wyjaśniła zagadnienia związane z przedłożonymi do akceptacji projektami regulaminów.

Następnie P. Pustelnik zarządził następnie głosowanie w sprawie przyjęcia trzech projektów regulaminu, tj. :

  1. Regulamin Pucharu Polski w Narciarstwie Wysokogórskim w roku 2017,

  2. Regulamin Powoływania Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim,

  3. Regulamin Mistrzostw Polski w Narciarstwie Wysokogórskim 2017.

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

3. Oferta PZA do MSiT

M. Wierzbowski poinformował, że oferta PZA na realizację zadań zleconych jest w fazie scalania i zostanie złożona w MSiT w trakcie nadchodzącego tygodnia.

4. Krakowski Festiwal Górski 2016 – udział PZA.

Krótko omówiono przygotowania do KFG. Ustalono, że w miarę możliwości śladem lat poprzednich PZA (w tym Taternik) będzie uczestniczyć w Festiwalu i współdzielić stoisko z PZU.

5. Taternik – grupa dyskusyjna, korekta tekstów.

P.Xięski rozpoczął dyskusję dot. grupy dyskusyjnej Taternika. Stwierdził, iż największym minusem jest to, że na w/w grupie obecni są przede wszystkim członkowie Zarządu PZA. Brakuje natomiast członków Rady Wydawniczej, którzy powinni m.in. czuwać nad zakresem merytorycznym czasopisma. Poparł to stanowisko m.in. Leszek Cichy oraz P.Pustelnik, których zdaniem członkowie Zarządu nie powinni przyjmować na siebie roli stałych recenzentów. Ta rola powinna być pełniona przez w/w członków Rady. A członkowie Zarządu powinni pełnić rolę przede wszystkim wspierającą.

6. WZD PZA 27/28.05.2017 Podlesice.

Została przeprowadzona dyskusja w temacie proponowanego terminu WZD PZA w terminie 27-28.05.2017 w Podlesicach. Ustalono, że jest on optymalny.

P.Xięski zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia terminu WZD PZA, tj. 27-28.05.2017 w Podlesicach.

Wynik głosowania:

Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

7. Wsparcie z Funduszu Berbeki

Uzgodniono, iż Iwona Bocian na grupie Zarządu przedstawi propozycję wsparcia konkretnych osób z Funduszu Berbeki. Na w/w grupie zostanie zarządzone formalne głosowanie, jeśli do przedstawionej propozycji nie zostaną zgłoszone uwagi i zastrzeżenia

8. Zasady prowadzenia kursów w COS Betlejemka dla Instruktorów Narciarstwa Wysokogórskiego PZA.

Monika Strony wyjaśniła problematykę związaną ze szkoleniem realizowanym przez instruktorów narciarstwa wysokogórskiego PZA. Szkolenie w COS Betlejemka nie było prowadzone w tym zakresie od dłuższego czasu. Zdaniem M. Wierzbowskiego oraz M. Jodłowskiego z uwagi na to, że szkolenia będą dopiero w 2017 jest jeszcze czas, aby ustalić przejrzyste i sprawiedliwe „zasady” na jakich ma być prowadzony nabór instruktorów na poszczególne kursy KNW powinna mieć decydujący głos w definiowaniu tych zasad.

Partnerzy