wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.06.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.06.2016

Opublikowano: 7-07-2016; 17:06 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 7-07-2016; 17:07 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Marek Wierzbowski, Miłosz Jodłowski, Leszek Cichy, Arkadiusz Brzoza, Arkadiusz Kamiński, Monika Strojny, Jerzy Rostafiński, Marek Kujawiński

Sekretarz Zarządu:

Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

1. Propozycje i zatwierdzenie składu komisji.

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Tatrzańskiej w składzie zaproponowanym na grupie dyskusyjnej Zarządu:

1. Arkadiusz Brzoza WKTJ
2. Jakub Hornowski KW Zakopane
3. Sebastian Kulczycki KW Kraków
4. Przemysław Pawlikowski KW Zakopane
5. Marek Wierzbowski UKA
6. Piotr Xięski KW Katowice

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Następnie P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania Komisji Wspinaczki Wysokogórskiej w składzie zaproponowanym na grupie dyskusyjnej Zarządu:

1. Janusz Majer KW Katowice
2. Jerzy Rostafiński KW Warszawa
3. Piotr Xięski KW Katowice
4. Leszek Cichy KW Warszawa
5. Piotr Pustelnik AKG Łódź

Wyniki głosowania:

Za – 10
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

2. Zatwierdzenie protokołu WZD.

Po wysłuchaniu uwag dotyczących głównie korekty padła propozycja, by przed publikacją dopracować jeszcze tekst językowo.

3. Ankieta TPN.

TPN wysłał do PZA ankietę dotyczącą strategii udostępniania Parku z prośbą o jej rozdystrybuowanie w środowisku. Jej wyniki mają posłużyć do opracowania materiałów na warsztaty z przedstawicielami różnych grup interesariuszy, które odbędą się w dniach 28-29 czerwca br. Ustalono, że należy zaprezentować na warsztatach proponowaną przez PZA koncepcję udostępniania Tatr. Należy również podjąć próbę ustalenia wspólnego stanowiska ze środowiskiem wspinaczkowym, w tym z największym w Związku klubem tj. KW Warszawa.

4. Narodowy Dzień Sportu.

Zarząd jest zainteresowany wsparciem akcji NDS poprzez publikację newsów i bannerów propagujących tą inicjatywę w swoich środkach komunikacji elektronicznej a także w zachęcaniu do udziału w tej NDS zrzeszonych klubów czy też ścianek i centrów wspinaczkowych.

5. Wypadek (KW Poznań).

P. Kubicki wyjaśnił okoliczności związane z wypadkiem członka KW Poznań.

6. Zastrzeżenia grupy zawodników NW do powołań do KN i wysokości dofinansowań.

M. Strojny przekazała zastrzeżenia grupy narciarzy dotyczące nowych zasad finansowania Kadry Narodowej w Narciarstwie Wysokogórskim. Część osób jest niezadowolona z podziału dofinansowań. Dotyczy to głównie osób zajmujących wysokie pozycje w rankingu, którzy zdaniem KNW mają niewielkie szanse na uzyskanie wysokich miejsc w zawodach, zwłaszcza we współzawodnictwie międzynarodowym.

7. Obecność na grupie członków zarządu .

Na pytanie M. Wierzbowskiego o dołączenie nowych członków Zarządu J. Głowacka wyjaśniła, że wszystkie osoby mają założone konta w formacie imie.nazwisko@pza.org.pl a także mają dostęp do grupy dyskusyjnej pza.zarzad.2016.

 

Partnerzy