wróć
Polski Związek Alpinizmu
Związek - Informacje > Sprawozdania z prac Zarządu > Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.12.2016

Relacja z zebrania Zarządu w dn. 14.12.2016

Opublikowano: 12-01-2017; 15:04 przez Jolanta Głowacka | Modyfikacja: 12-01-2017; 15:06 przez Jolanta Głowacka

W zebraniu wzięli udział:

Zarząd:

Piotr Pustelnik, Piotr Xięski, Iwona Bocian, Miłosz Jodłowski, Marek Kujawiński, Monika Strojny, Arkadiusz Kamiński, Piotr Kubicki, Marek Wierzbowski

Sekretarz Zarządu: Jolanta Głowacka

Omówiono następujące sprawy:

 1. Głosowania zgłoszone na grupie Zarządu.

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie powołania zespołu roboczego ds zbadania okoliczności wypadku zespołu wspinaczkowego Kukurowski – Chrzanowski na Shivlingu w listopadzie tego roku w składzie:
1. Marek Kujawiński  – przewodniczący
2. Krystyna Palmowska
3. Robert Szymczak
4. Bogusław Kowalski

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przyjęcia w nowym brzmieniu Regulaminu Zawodów w Narciarstwie Wysokogórskim.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania Oli Niemiec klasy sportowej.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

Po krótkiej dyskusji zdecydowano, że głosowanie w sprawie zapomóg z Funduszu Berbeki zarządzone na grupie Zarządu w toku nowych informacji (większa potrzeba wsparcia dla rodziny Chrzanowskiego) zostaje wstrzymane i po modyfikacji treści projektu uchwały zostanie zarządzone nowe głosowanie.

W związku z czym P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie wsparcia z Funduszu Berbeki następujących osób poniższymi kwotami:
Joanna Sawicka    600 zł
Justyna Osińska    600 zł
Agnieszka Wirska 600 zł
Sylwia Porożyńska 600 zł
Olga Morawska    600 zł

oraz
Rodzina Łukasza Chrzanowskiego (żona oraz trójka dzieci) – 4 300zł

Olga Morawska zrezygnowała ze wsparcia i środki pozostały na koncie Funduszu.

 1. Konferencja prasowa Marcina Tomaszewskiego – obecność przedstawicieli PZA.

W toku dyskusji ustalono, że w konferencji z udziałem Marcina Tomaszewskiego weźmie udział Piotr Kubicki. Marek Wierzbowski w miarę możliwości również postara się wziąć udział w tym spotkaniu jako przedstawiciel PZA.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu na Dyrektora Biura.

P. Pustelnik zreferował sprawę konkursu na dyrektora Biura. Marzena Szydłowska jako jedyna złożyła kandydaturę. Wstępnie ustalono, że rozpoczęcie pracy nastąpi od 1 stycznia 2017r.

 1. Rozstrzygnięcie konkursu ofertowego – ściany wspinaczkowe.

A. Kamiński wyjaśnił, iż 3 firmy złożyły oferty na ściany. Jedna z ofert został wykluczona z uwagi nie spełnienie wymagań. W oparciu o porównanie cen i jakości finalnie zostało wybranych dwóch dostawców, tj. Gato oraz Monolit.

Zdaniem M. Jodłowskiego dobrze się stało, że dwie firmy będą realizować projekty, bo to wyklucza ew. zarzut o koncentrację wyłącznie na jednym dostawcy.

Następnie P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie zatwierdzenia wybór Komisji Przetargowej dot. budowy ściany bulderowej zgodnie w wybranymi ofertami:

 1. Nr 1. Ścianka do wspinaczki bouldering – pod kątem wykorzystania podczas The World Games we Wrocławiu, wraz z systemem pomiaru czasu i niezbędnym wyposażeniem,

Wybrano ofertę: Centrum Wspinaczkowe „Gato” Cezary Modrzejewski.

 1. Nr 2. Poszycie ścianki speed wall wraz z systemem automatycznej asekuracji – również do wykorzystania podczas The World Games we Wrocławiu,

Wybrano ofertę: Gatowalls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

 1. Nr 3. Ścianka treningowa do wspinaczki na czas – 1 linia, wraz z niezbędnym wyposażeniem, planowana lokalizacja w Lublinie.

Wybrano ofertę: Monolit P.P.H.U. Michał Szymański

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Zarządzanie informacją – ERP.

P. Kubicki zreferował koncepcję wdrożenia elektronicznego procesu obiegu dokumentów i wyjaśnił korzyści z tego wynikające. Pierwszym krokiem byłoby nawiązanie dialogu technicznego z firmami z branży. W/w dialog nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Związku. Dopiero opracowanie modelu i ogłoszenie konkursu ofertowego na jego realizację będzie wymagało podjęcia decyzji w sprawie ew. rozpoczęcia wdrożenia.

 1. Wniosek o nadanie stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA Piotrowi Sułowskiemu.

M.Kujawiński wyjaśnił, że Piotr Sułowski odbył wszystkie wymagane staże itd. i związku tym został złożony przez Komisję Szkolenia wniosek o nadanie mu Stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA

P.Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie nadania Stopnia Instruktora Wspinaczki Skalnej PZA kol. Piotrowi Sułowskiemu.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Audyt bezpieczeństwa w CW KLIF w Tarnowskich Górach.

M. Kujawiński zreferował propozycję przedłożoną przez Bogusława Kowalskiego przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa (w formie opinii) ściany w Tarnowskich Górach.

P.Pustelnik zasugerował, że M.Kujawiński powinien kwestie szczegółowe oferty ustalić z M. Wierzbowskim. P.Xięski dodał, że w kosztorysie powinno być doprecyzowanie co do poszczególnych jego pozycji.

 1. Organizacja kursu instruktora taternictwa w 2017r.

M. Kujawiński poinformował, że Komisja Szkolenia planuje przeprowadzić w najbliższym czasie kurs instruktora taternictwa i pyta o opinię członków Zarządu.

M. Kujawiński wyjaśnił, że oczekiwany jest udział Związku w realizacji tego kursu.

P. Xięski zasugerował, że powinny być w takiej sytuacji dwie ceny, tj. pełna komercyjna oraz cena „członkowska”, którą trzeba będzie „odpracować” na rzecz Związku (zajęcia grupą młodzieżową itd.). Jest to zdaniem zebranych świetna propozycja ponieważ wiele środków trafia do członków klubów zrzeszonych w PZA, ale potem trudno jest wyegzekwować jakąkolwiek pracę na rzecz Związku.

Zdaniem P. Pustelnika temat beneficjentów środków z PZA jest szeroki i powinien on być odrębnym tematem, aby wypracować model postępowania w tym względzie.

Następnie P. Pustelnik zarządził głosowanie w sprawie przeprowadzenia w najbliższym roku kursu instruktora taternictwa.

Wynik głosowania:

Za – 9
Przeciw – 0
Wstrzymało się – 0

 1. Kursy prowadzone przez Szkołę Wspinaczkową „Ósemka” – zaświadczenia wydawane kursantom.

M. Kujawiński zreferował problem zaświadczeń wydawanych przez Szkołę Wspinaczkową „Ósemka”. Komisja Szkolenia stwierdziła, że niedopuszczalnym jest, żeby skierowanie na kurs taternicki było podpisywane przez instruktora wspinaczki sportowej. Prawidłowo powinno być podpisane przez instruktora uprawnionego do szkolenia na drogach nieubezpieczonych.

M. Kujawiński zasugerował, żeby w przypadku tego typu zaświadczeń zaoferować dodatkowe doszkolenie, żeby osoby kończące kurs u instruktor wspinaczki sportowej mogły podnosić swoje kwalifikacje na kolejnych kursach.

Zdaniem M. Jodłowskiego jeśli w zaświadczeniu szkoły wspinaczkowej „Ósemka” jest faktycznie zapis, że kandydat kwalifikuje się do szkolenia taternickiego to jest ewidentne wprowadzenie w błąd absolwenta takiego kursu. Dodał także, że propozycja Komisji Szkolenia w sprawie dodatkowego odpłatnego kursu doszkalającego dla osób z takim zaświadczeniem (tj. podpisanym przez instruktora wspinaczki sportowej) warto przedyskutować ze środowiskiem instruktorskim.

 1. Zakup materiałów dydaktycznych do COS Betlejemki (karty lawinowe).

M.Kujawiński sugeruje zakup materiałów dydaktycznych dla COS Betlejemka. W związku z tym skierował zapytanie do zebranych, czy akceptują zasadność takiego zakupu, tj. kart lawinowych, a jeśli tak, to czy Związek dysponuje niezbędnymi środkami finansowymi.

M.Wierzbowski wyjaśnił, że standardowo realizowane jest w takiej formule, że Adrian Koźbiał kontaktuje się z nim bezpośrednio i informuje jakie są potrzeby ze strony COS i wspólnie ustalają jaki zakup jest możliwy. Zatem jeśli jest potrzeba zakupu materiałów wskazanych przez Komisję Szkolenia to propozycja Szkoły Górskiej jest do rozważenia.

Partnerzy
Partnerzy techniczni