wróć
Polski Związek Alpinizmu
Kanioning - Informacje > Komisja Kanioningowa

Komisja Kanioningowa

Opublikowano: 18-06-2013; 0:02 przez mteg | Modyfikacja: 23-05-2023; 0:31 przez Olo Dobrzański

Komisja Kanioningowa zajmuje się koordynowaniem działalności kanioningowej stowarzyszeń, organizacji i osób zrzeszonych w PZA. Komisja została powołana na roczną kadencję i podlega Zarządowi PZA. Do zadań KK należy w szczególności:

 • unifikacja technik i stworzenie ogólnego programu szkoleniowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dostępnego dla organizacji i osób uprawiających kanioning w ramach PZA. W czasie tworzenia programu działania przeprowadzane będą w ramach współpracy z TOPR
 • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających kanioning wobec innych organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. ministerstwo sportu, dyrekcje parków narodowych, zagraniczne federacje narodowe)
 • organizowanie oraz prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów doskonalących, wspieranie inicjatyw sportowych i eksploracyjnych podejmowanych przez stowarzyszenia i kluby
 • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kanioningowego

Komisję Kanioningową tworzą:

 • Jacek Broński — członek KK,
 • Grzegorz Danek — członek KK,
 • Aleksander Dobrzański — członek KK,
 • Małgorzata Multan — członek KK, 
 • Piotr Pawłowski — członek KK,
 • Zbigniew Tabaczyński — przewodniczący KK,
 • Paulina Piechowiak — członek KK,
 • Gabriela Równicka — członek KK.

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres kk@pza.org.pl oraz pod prywatnymi adresami mailowymi.

 

Dokumenty

 

Partnerzy