wróć
Polski Związek Alpinizmu
Kanioning - Informacje > Komisja Kanioningowa

Komisja Kanioningowa

Opublikowano: 18-06-2013; 0:02 przez mteg | Modyfikacja: 16-03-2023; 22:01 przez Olo Dobrzański

Komisja Kanioningowa zajmuje się koordynowaniem działalności kanioningowej stowarzyszeń, organizacji i osób zrzeszonych w PZA. Komisja została powołana na roczną kadencję i podlega Zarządowi PZA. Do zadań KK należy w szczególności:

  • unifikacja technik i stworzenie ogólnego programu szkoleniowego z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, dostępnego dla organizacji i osób uprawiających kanioning w ramach PZA. W czasie tworzenia programu działania przeprowadzane będą w ramach współpracy z TOPR
  • reprezentowanie środowiska ludzi uprawiających kanioning wobec innych organizacji krajowych i międzynarodowych (tj. ministerstwo sportu, dyrekcje parków narodowych, zagraniczne federacje narodowe)
  • organizowanie oraz prowadzenie warsztatów, szkoleń i kursów doskonalących, wspieranie inicjatyw sportowych i eksploracyjnych podejmowanych przez stowarzyszenia i kluby
  • propagowanie idei ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska kanioningowego

Komisję Kanioningową tworzą:

  • Jacek Broński — członek KK,
  • Grzegorz Danek — członek KK,
  • Aleksander Dobrzański — członek KK,
  • Małgorzata Multan — członek KK, 
  • Piotr Pawłowski — członek KK,
  • Zbigniew Tabaczyński — przewodniczący KK.

Z członkami komisji można się skontaktować pisząc pod adres kk@pza.org.pl oraz pod prywatnymi adresami mailowymi.

 

Dokumenty

 

Partnerzy
Partnerzy techniczni