wróć
Polski Związek Alpinizmu
Kanioning - Informacje > Zakres tematyczny kursów kanioningowych KK PZA

Zakres tematyczny kursów kanioningowych KK PZA

Opublikowano: 5-03-2021; 15:59 przez Olo Dobrzański | Modyfikacja: 16-03-2023; 21:59 przez Olo Dobrzański

 

Zagadnienia

L0

L1

L2

L3

– tematy nowe na danym poziomie

x      – obowiązuje na wybranym poziomie

INTRO
szkolenie
zapoznawcze

Kurs
podstawowy

Kurs
zaawansowany

 Warsztaty specjalistyczne: woda, ratownictwo, liny, skoki.

1. Zagadnienia podstawowe

       

1.1 Skala trudności

       

1.1.1 Trudności pionowe – linowe (vertical)

 

x

x

x

1.1.2 Trudności wodne (aquatic)

 

x

x

x

1.1.3 Trudności ogólne

 

x

x

x

1.2 Komunikacja

       

1.2.1 Sygnalizacja dźwiękowa

 

x

x

x

1.2.2 Sygnalizacja wizualna

x

x

x

x

1.3 Techniki podstawowe

       

1.3.1 Pływanie

x

x

x

x

1.3.2 Skoki

x

x

x

x

1.3.2.1 Skoki do płytkiej wody

   

x

x

1.3.2.2 Skoki techniczne – precyzyjne

   

x

x

1.3.2.3 Skoki akrobatyczne
(temat nieobligatoryjny, wymaga specjalnych umiejętności od instruktora)

     

x

1.3.3 Tobogany

x

x

x

x

1.3.4 Zjazdy na linie

x

x

x

x

1.4 Sprzęt

       

1.4.1 Sprzęt osobisty

x

x

x

x

1.4.1.1 Odzież neoprenowa

x

x

x

x

 1.4.1.2 Sprzęt alpinistyczny

x

x

x

x

1.4.1.3 Zestaw podstawowy

 

x

x

x

1.4.2 Sprzęt zespołowy

 

x

x

x

1.4.2.1 Worki transportowe

 

x

x

x

1.4.2.2 Liny

 

x

x

x

1.4.2.3 Sprzęt wykorzystywany do budowy i przebudowy stanowisk zjazdowych

 

x

x

x

1.5 Taktyka działań – logistyka

       

1.5.1 Wpływ warunków atmosferycznych i terenowych

   

x

x

1.5.2 Ilość osób i sprzętu

   

x

x

1.5.3 Możliwości techniczne zespołu

   

x

x

1.6 Zagrożenia

       

1.6.1 Zagrożenia obiektywne

x

x

x

x

1.6.2 Zagrożenia subiektywne

x

x

x

x

1.7 Statystyki

       

1.7.1 Przypadki i sytuacje niebezpieczne

 

x

x

x

1.7.2 Wypadki

 

x

x

x

2. Zagadnienia wodne

       

2.1 Elementy hydrologii rzek górskich – potamologia

       

2.1.1 Podstawowe pojęcia

 

x

x

x

2.1.2 Rozkład prędkości nurtu w rzece

 

x

x

x

2.1.3 Czynniki decydujące o ruchu i objętości wody w kanionie

       

2.1.3.1 Zlewnia

   

x

x

2.1.3.2 Retencja

   

x

x

2.1.3.3 Topniejący śnieg i lodowce – procesy ablacyjne

   

x

x

2.1.3.4 Intensywny opad deszczu – gwałtowne burze

   

x

x

2.1.3.5 Zbiorniki retencyjne i elektrownie wodne – urządzenia hydrotechniczne

   

x

x

2.1.4 Szybkość i siła przepływu wody

       

2.1.4.1 Obliczanie masy i siły przepływu wody

   

x

x

2.1.4.2 Siła wody w wodospadzie

 

x

x

x

2.1.4.3 Ocena stref – “czytanie wody”

 

x

x

x

2.1.5 Typy wody

       

2.1.5.1 Woda silnie napowietrzona

 

x

x

x

2.1.5.2 Woda nie napowietrzona

 

x

x

x

2.1.5.3 Woda mieszana

 

x

x

x

2.2 Układy hydrologiczne – przeszkody wodne

       

2.2.1 Odwój / walec

       

2.2.1.1 Odwój o płytkiej cyrkulacji

 

x

x

x

2.2.1.2 Odwój o głębokiej cyrkulacji

 

x

x

x

2.2.1.3 Odwój o podwójnej cyrkulacji

 

x

x

x

2.2.2 Cofka

 

x

x

x

2.2.3 Krążel / młyn

 

x

x

x

2.2.4 Podmytka

 

x

x

x

2.2.5 Syfon

 

x

x

x

2.2.6 Drzewo w nurcie

 

x

x

x

2.3 Wodne techniki pokonywania kanionów

       

2.3.1 Pływanie – techniki

       

2.3.1.1 Pływanie defensywno – pasywne (dryfowanie)

 

x

x

x

2.3.1.2 Pływanie agresywno – aktywne

 

x

x

x

2.3.1.3 Kąty promowe

   

x

x

2.3.2 Nurkowanie

   

x

x

2.3.3 Przeprawa w poprzek nurtu rzeki

       

2.3.3.1 Przeprawa piesza – brodzenie

   

x

x

2.3.3.2 Przeprawa z użyciem rzutki

   

x

x

2.3.3.3 Przeprawa z użyciem liny promowej

   

x

x

2.3.4 Układy kierunkowe – Dryfkotwy

       

2.3.4.1 Dryfkotwa na rzece

     

x

2.3.4.2 Dryfkotwa w kanionie

   

x

x

2.3.4.3 Dryfkotwa prowadzącego – łączona

   

x

x

2.4 Działania asekuracyjne i autoratownicze w wodzie

       

2.4.1 Zasada stopniowania technik ratowniczych 4D

   

x

x

2.4.2 Sprzęt asekuracyjny i ratowniczy

   

x

x

2.4.3 Techniki asekuracyjne i ratownicze

   

x

x

2.4.3.1 Kraul ratowniczy

   

x

x

2.4.3.2 Skoki ratownicze

   

x

x

2.4.3.3 Asekuracja i autoratownictwo z użyciem RZUTKI

 

x

x

x

2.4.3.4 Autoratownictwo z użyciem liny

 

x

x

x

3. Techniki linowe

       

3.1 Liny kanioningowe

       

3.1.1 Rodzaje lin

 

x

x

x

3.1.2 Oznaczenia lin kanioningowych

 

x

x

x

3.1.3 Worowanie

x

x

x

x

3.2 Węzły

       

3.2.1 Węzły zaczepienia (kotwiczne)

 

x

x

x

3.2.2 Węzły łączące

 

x

x

x

3.2.3 Węzły pracujące

 

x

x

x

3.2.4 Węzły zaciskowe

 

x

x

x

3.3 Stanowiska

       

3.3.1 Punkty stałe

 

x

x

x

3.3.2 Punkty naturalne

   

x

x

3.3.3 Stanowiska zjazdowe z punktów stałych

 

x

x

x

3.3.4 Stanowiska zjazdowe z punktów naturalnych

   

x

x

3.4 Dojście do stanowiska

       

3.4.1 Autoasekuracja i asekuracja w trakcie dojścia do stanowiska

x

x

x

x

3.4.2 Zakładanie trawersów w oparciu o punkty stałe

   

x

x

3.4.3 Zakładanie trawersów w oparciu o punkty naturalne

   

x

x

3.5 Zjazdy

       

3.5.1 Minimalne długości lin

 

x

x

x

3.5.2 Techniki zakładania lin w stanowisku zjazdowym

 

x

x

x

3.5.2.1 Układy sztywne

 

x

x

x

3.5.2.2 Układy z możliwością wydawania liny

 

x

x

x

3.5.3 Wypuszczanie z ciała

 

x

x

x

3.5.4 Obsługa przyrządów zjazdowych

       

3.5.4.1 Techniki improwizowane

 

x

x

x

3.5.4.2 Dodatkowy karabinek hamujący

 

x

x

x

3.5.5 Zjazd równoległy dwóch osób

   

x

x

3.5.6 Zjazd ze stanowiskiem pośrednim

 

x

x

x

3.5.7 Zjazd z przejściem do ześlizgu lub skoku

x

x

x

x

3.5.8 Autoasekuracja podczas zjazdu

 

x

x

x

3.5.9 Asekuracja podczas zjazdu

 

x

x

x

3.5.10 Asekuracja osoby deporęczującej – oddolna

 

x

x

x

3.6 Zjazdy kierunkowe

       

3.6.1 Odciągi kierunkowe

 

x

x

x

3.6.1.1 Odciągi kierunkowe samodeporęczujace

   

x

x

3.6.2 Zjazd z użyciem liny kierunkowej

x

x

x

x

3.6.3 Opuszczanie worków z wykorzystaniem liny kierunkowej

 

x

x

x

3.7 Techniki wspinaczkowe

       

3.7.1 Podchodzenie przy użyciu technik jaskiniowych

       

3.7.1.1 Podchodzenie z wykorzystaniem metody DED

 

x

x

x

3.7.1.2 Podchodzenie z wykorzystaniem jednego przyrządu lub węzła zaciskowego

 

x

x

x

3.7.2 Podchodzenie z wykorzystaniem węzłów i układów samozaciskowych

   

x

x

3.7.2.1 Klasyczne podchodzenie na „prusikach”

   

x

x

3.7.2.2 Układy samoblokujące

   

x

x

3.7.3 Asekuracja i wspinaczka metodą klasyczną

   

x

x

3.8 Deporęczowanie

   

x

x

4. Autoratownictwo i ratownictwo linowe

       

4.1 Sytuacje wymagające zastosowania technik autoratowniczych

       

4.1.1 Przetarcie liny

 

x

x

x

4.1.2 Blokada liny w przyrządzie

 

x

x

x

4.1.3 Wklinowanie kończyn

 

x

x

x

4.1.4 Zaczepienie na drzewie

 

x

x

x

4.2 Autoratownictwo indywidualne

       

4.2.1 Przetarcie i zapętlenie liny

 

x

x

x

4.2.2 Przejazd przez węzeł z wycięciem łącznika

   

x

x

4.2.3 Przejazd przez węzeł z użyciem przyrządu zaciskowego

   

x

x

4.2.4 Przejazd przez węzeł z użyciem węzła zaciskowego (warkocz)

   

x

x

4.2.5 Główka skowronka na ósemce – wycięcie łącznika

   

x

x

4.3 Autoratownictwo wspomagane

       

4.3.1 Worek RESCUE – wyposażenie

 

x

x

x

4.3.2 Opuszczanie ze stanowiska bez kontaktu z partnerem

   

x

x

4.3.3 Uwolnienie w kontakcie z partnerem – przeciwwaga z przyrządem zaciskowym

   

 

x

 

x

4.3.4 Uwolnienie w kontakcie z partnerem – przejęcie z odcięciem

   

x

x

4.3.5 Przepuszczanie węzła (debrayer / tamponada)

   

x

x

4.3.6 Opuszczenie – przepuszczanie węzła (pętla z półwyblinką)

   

x

x

4.3.7 Podciąganie do stanowiska (debrayer / tamponada)

   

x

x

4.3.8 Podciąganie do stanowiska

   

x

x

4.4 Działania ratownicze – układy ratownicze

       

4.4.1 Postępowanie w obliczu wypadku.

       

4.4.1.1 Wstępne działania ratownicze.

 

x

x

x

4.4.1.2 Przeciwwskazania do podjęcia transportu poszkodowanego.

 

x

x

x

4.4.1.3 Wychłodzenie organizmu.

 

x

x

x

4.4.2 Transport poszkodowanego w kanionie.

       

4.4.2.1 Tyrolka ukośna – dwukierunkowy układ nośny.

   

x

x

4.4.2.2 Stanowiska samonastawne z końca liny – góra

   

x

x

4.4.2.3 Stanowiska samonastawne z końca liny – dół

   

x

x

4.4.3 Transport w dół

       

4.4.3.1 Opuszczanie ratownika z poszkodowanym w pionie (bez kontaktu z wodą)

   

x

x

4.4.4 Transport w górę

       

4.4.4.1 Podciąganie poszkodowanego do stanowiska

   

x

x

4.4.4.2 Wielokrążek – przejście z odcinka pionowego na układ poziomy

   

x

x

4.4.5 Transport po poręczówce poziomej

   

x

x

4.4.5.1 Przejście przepinki bez wzmocnienia układu – przeciwwaga

   

x

x

4.4.5.2 Przygotowanie i wzmocnienie układu poręczowego

   

x

x

4.4.5.3 Dociągnięcie do stanowiska i przepięcie na tyrolkę ukośną

   

x

x

4.4.6 Odciągi ratownicze – regulowane

       

4.4.6.1 Odciąg regulowany przy bloczku

     

x

4.4.6.2 Przejście węzła – przepięcie

     

x

4.4.7 Tyrolki i stanowiska improwizowane

       

4.4.7.1 Opuszczanie – stanowisko jedno i dwuosobowe

   

x

x

4.4.7.2 Tyrolki improwizowane – naciąg dwu i trzyosobowy

     

x

4.5 Działania ratownicze dodatkowe

       

4.5.1 Transport poszkodowanego na plecach

   

x

x

4.5.2 Punkt cieplny

   

x

x

4.5.3 Sygnalizacja dla śmigłowca i współpraca z ratownikiem dołowym

 

x

x

x

4.6 Ubezpieczenia i przepisy prawne

       

4.6.1 Ubezpieczenia

 

x

x

x

4.6.2 Zapisy kodeksu karnego dotyczące organizatorów i uczestników wypraw kanioningowych

   

 

x

 

x

         
Partnerzy