wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Współpraca PZA z NFOŚiGW

Współpraca PZA z NFOŚiGW

Opublikowano: 2-12-2008; 23:38 przez mteg

W ramach programu „Wspieranie działalności pozarządowych organizacji
ekologicznych”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
finansuje projekt „Przygotowanie strategii intensyfikacji działań
ekologicznych prowadzonych przez Polski Związek Alpinizmu w oparciu
o współpracę z parkami narodowymi i krajobrazowymi oraz poszukiwanie
źródeł ich finansowania”.

Do obowiązków zatrudnionego w projekcie koordynatora należy przygotowanie
projektów z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego, pozyskiwanie
partnerów do realizacji tych projektów oraz poszukiwanie źródeł ich
finansowania. Będziemy zabiegać o dofinansowanie szkoleń z zakresu
ekologii dla wspinaczy, grotołazów i narciarzy wysokogórskich oraz
modernizacji Betlejemki. Oprócz tego, tak jak dotychczas, będziemy
włączać się i aktywnie wspierać wszelkie inicjatywy związane z ochroną
środowiska.

Partnerzy