wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > 2. edycja projektu — spotkanie w hotelu Novotel

2. edycja projektu — spotkanie w hotelu Novotel

Opublikowano: 29-08-2007; 19:29 przez mteg

Trwa nabór do drugiego etapu europejskiego projektu „SPORTOWCY
NA RYNKU PRACY”. W pierwszym etapie w szkoleniach wzięło udział około
40 osób z naszego środowiska.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Największym powodzeniem
cieszyło się szkolenie Animator sportu — instruktor parków linowych.Projekt ma pomóc zdobyć dodatkowe kwalifikacje osobom uprawiającym sport,
które obecnie znajdują się w trudnej sytuacji finansowej i trudno
im odnaleźć się na polskim rynku pracy. Skierowany jest głównie
do sportowców z województw śląskiego i mazowieckiego. Dla tych obszarów
Polski Związek Alpinizmu wybrał Doradców Zawodowych Pierwszego Kontaktu,
którzy będą prowadzić osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie,
a obecnie przyjmują zgłoszenia chętnych. W województwie śląskim to Włodek
Porębski oraz Zbigniew Sołtys, a w mazowieckim Marek Pastuszka.


Obecnie trwa rekrutacja do projektu w ramach którego będą organizowane
bezpłatne szkolenia z zakresu:

— prowadzenia własnej firmy,

— zarządzanie organizacjami sportowymi,

— marketing sportowy,

— animator sportu (instruktor parków linowych).Każda z osób biorąca udział w projekcie będzie objęta pomocą z zakresu
doradztwa zawodowego, a w szczególności:

— metody poszukiwania pracy,

— przygotowania dokumentów aplikacyjnych,

— przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej,

— analizy umiejętności zawodowych.Istnieje też możliwość odbycia jednodniowych szkoleń z zakresu:

— techniki i strategie radzenia sobie ze stresem,

— dokumenty aplikacyjne i ich rola w kontakcie z pracodawcą,

— techniki i strategie negocjacyjne,

— techniki i strategie radzenia sobie ze stresem,

— zasady efektywnego zarządzania czasem,

— oraz wielu innych.


Po odbytych szkoleniach przewidziane są staże zawodowe i praktyki
umożliwiające zdobycie doświadczenia w danym zawodzie. Osobom
zakwalifikowanym do szkoleń są wypłacane dodatki szkoleniowe oraz
wynagrodzenia za czas praktyk i stażów. Natomiast osoby biorące udział
w szkoleniu z zakresu prowadzenia własnej firmy mogą się starać
o bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności w kwocie
minimum 12000 zł.


Najbliższe spotkania informacyjne odbędzie się 4 września
o godzinie 15:00 w hotelu Novotel w Katowicach oraz 6 września
o godzinie 15:00 w hotelu Novotel-Centrum w Warszawie. Serdecznie
zapraszamy do zapoznawania się z projektem i przysyłania zgłoszeń.

Jeśli macie jakiekolwiek pytania, wyślijcie je na adresy podane poniżej.
Osoby zainteresowane projektem zapraszamy
na stronę:
www.prrsportowcy.pl;
tam też znajdziecie druk formularza
zgłoszeniowego, który prosimy przesłać na adresy emailowe Doradców
Zawodowych, którzy pracują dla Was:

 


— Marek Pastuszka,
e-mail: pastuszka@prrsportowcy.pl
(tel. 662 149 300) dla województwa mazowieckiego,


— Włodzimierz Porębski,
e-mail: porebski@prrsportowcy.pl
(tel. 662 149 400) dla województwa śląskiego,


— Zbigniew Sołtys, e-mail: soltys@prrsportowcy.pl
(tel. 662 149 500) dla województwa śląskiego.

Partnerzy