wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > 6 zebranie Zarządu

6 zebranie Zarządu

Opublikowano: 25-10-2005; 17:15 przez mteg

Sprawozdanie z 6 zebrania Zarządu – 21.10.2005

1. Zatwierdzenie protokołu 5. zebrania Zarządu PZA z 20.06.2005
– po jednej zmianie przyjęto jednogłośnie.

2. Wystąpienie Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PZA w sprawach
pracy Zarządu (sprawy prawidłowych rozliczeń wyjazdów i akcji
szkoleniowych, uzgodnienie stawek instruktorskich na rok 2006,
zastosowanie proporcji rozdziału środków finansowych na 2006 rok,
prace nad kalendarzem imprez.

3. Zapoznano się z pytaniami kol. Dariusza Porady dot. polityki
informacyjnej PZA (strona www) oraz zatwierdzaniem imprez
programowych w kalendarzu Związku.

4. Zatwierdzenie porozumienia PZA – Park Narodowy Gór Stołowych
w sprawie zasad uprawiania alpinizmu w PNGS.

5. Informacje Komisji Tatrzańskiej nt. baz tatrzańskich i rozmów
z Tatrzańskim Parkiem Narodowym.

6. Zatwierdzenie projektu rozporządzenia o uprawianiu alpinizmu
jaskiniowego przygotowanego przez PZA dla Ministra Sportu.

7. Zatwierdzenie regulaminów i wzorów zgłoszeń licencji przygotowanych
przez Komisję Narciarstwa Wysokogórskiego – wniosek oddalono do ponownego
przygotowania przez KNW.

8. Zatwierdzenie regulaminu dyscyplinarnego Komisji Wspinaczki Sportowej
i zmian w przepisach współzawodnictwa KWS w obliczu nowych regulacji
prawnych – zatwierdzono.

9. Sprawy przyszłorocznego budżetu PZA – przyjęcie propozycji Komisji
– przesunięto termin składania budżetów na następne posiedzenie Zarządu.

10.
a) Zatwierdzenie wniosku do Słowackiego Związku Alpinistycznego o
wystąpienie o list gratulacyjny fair play dla himalaistów słowackich za
udział w akcji ratowniczej na Broad Peak.

b) Zatwierdzenie wniosku do Polskiego Komitetu Olimpijskiego o list
gratulacyjny fair play dla Piotra Pustelnika za organizację i udział w
akcji ratowniczej jw.

11. Zatwierdzenie umowy z firmą Climbex (na kleje i ringi) w zamian za
reklamę firmy na stronie Komisji Szkolenia i baner firmy na zawodach
wspinaczki sportowej.

12. Rozpatrzenie wniosków kol. kol. Piotra Sadowskiego i Jacka Jaworskiego o organizację zgrupowań kadry narciarzy wysokogórskich – przeznaczono 2 x 9.000,- PLN na zorganizowanie ww. zgrupowań. Oba wnioski zatwierdzono.

13. Rozpatrzenie wniosku kol. Jerzego Natkańskiego o wprowadzenie
„zarządczych” standardów przygotowań do zebrań i pracy Zarządu PZA –
zatwierdzono.

14. Ustalono termin następnego zebrania Zarządu na 3 listopada br. o godz.
9:30.

15. Po rozpatrzeniu sprawy zatwierdzenia kontraktu menedżerskiego Jerzego
Natkańskiego – kontrakt zatwierdzono.

Partnerzy