wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Sprawozdanie z 14 posiedzenia Zarządu PZA

Sprawozdanie z 14 posiedzenia Zarządu PZA

Opublikowano: 28-09-2006; 16:59 przez mteg

W dniu 21. 09. 2006 odbyło się czternaste w tej kadencji zebranie
Zarządu PZA. Oto skrótowe sprawozdanie z jego przebiegu.


1. Zarząd zatwierdził protokół 13. zebrania Zarządu PZA z dnia
26. 06. 2006 r.


2. Zarząd zapoznał się z protokołem z posiedzenia Prezydium Zarządu
z dnia 31. 08. 2006.


3. Kolejnym tematem była sprawa powołania spośród członków Zarządu
Sekretarza Generalnego PZA.

Drogą głosowania Zarząd wybrał na to stanowisko kolegę
Marka Wierzbowskiego.

Funkcja ta będzie sprawowana społecznie.


4. Zarząd dyskutował nad zmianami w regulaminie pracy biura PZA oraz
nad ustaleniem kompetencji Dyrektora.

Stanowisko Dyrektora Biura jest nowym tworem w realiach PZA
i dlatego istnieje potrzeba uaktualnienia regulaminu oraz precyzyjne
określenie kompetencji Dyrektora, który nie jest członkiem Zarządu PZA.

Decyzje w tej sprawie zostaną podjęte w drodze głosowania
za pośrednictwem poczty elektronicznej.


5. Zarząd zapoznał się z umową, która ma być zawarta pomiędzy Firmą
Rachunkową Pani Grażyny Więch, a PZA.

Pani Grażyna Więch, na zasadach usługi zewnętrznej ma pełnić
w Związku rolę głównej księgowej.

Ustalono poprawki do umowy.


6. Rozstrzygnięcie konkursu na Kierownika COS „Betlejemka”.

Zarząd wysłuchał sprawozdania przewodniczącego komisji konkursowej,
kolegę Piotra Xsięskiego, a następnie podjął decyzję o uznaniu
rozstrzygnięcia konkursu.

Osobą, która została wyłoniona w drodze przeprowadzenia procedury
konkursowej został kolega Bogumił Słama. W drodze głosowania
ustalono zmianę dotychczasowej formy zatrudnienia z umowy o pracę
na kontrakt menadżerski.

Sprawozdanie z przebiegu konkursu zamieszczono
tutaj.


7. Projekt „Sportowcy na rynku pracy”

Magda Słupińska – koordynator projektu ze strony PZA przedstawiła Zarządowi sprawozdanie z działalności Partnerstwa w minionym okresie.
Dyskutowano nad przygotowaniem nowego programu szkoleniowego (instruktor rekreacji) oraz możliwością uzyskania zgody Ministra Sportu na jego przeprowadzanie.

Zarząd uznał, że informacje na temat projektu są niewystarczające i zalecił częstsze niż dotychczas informowanie o pracach z nim związanych.


8. Stanowisko w sprawie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd.

Zarząd postanowił, że projekt stanowiska zostanie przygotowany przez
kolegę W. Porębskiego.


9. Wniosek o dokonanie zmian budżetowych w 2006 r.

Zarząd wystąpił do Ministerstwa Sportu z wnioskiem o dokonanie zmian
w budżecie 2006.

We wniosku Zarząd zwraca się o przyznanie dodatkowych środków
finansowych (50 000 zł) na realizację zadań zgłoszonych w projekcie.


10. Sprawy różne.

 

10.1. Dyskusja na temat współpracy kolegi J. Natkańskiego
z kolegą S. Ejsymontem oraz pozostałymi członkami Zarządu.

Wspólnie ustalono potrzebę unormowania współpracy, która aktualnie
w ocenie Zarządu jest niewłaściwa.

 

10.2. Zarząd podjął uchwałę dotyczącą wystąpienia do Ministerstwa
Sportu z wnioskiem o nadanie wytypowanym instruktorom stopni
trenerów (II klasy) oraz z wnioskiem o możliwość organizaowania kursów
instruktorskich.

Partnerzy