wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Sprawozdanie z 16. posiedzenia Zarządu PZA

Sprawozdanie z 16. posiedzenia Zarządu PZA

Opublikowano: 10-02-2007; 1:31 przez mteg

W dniu 06. 02. 2007 odbyło się szesnaste w tej kadencji zebranie
Zarządu PZA. Oto skrótowe sprawozdanie z jego przebiegu.


Zarząd PZA:


 1. Zatwierdził po uwzględnieniu poprawek protokół z 15. zebrania
  Zarządu.

 2. Podsumował rozliczenie dotacji za rok 2006.

 3. Zatwierdził znowelizowany plan kont księgowych na rok 2007.

 4. Omówił stan realizacji umowy partnerskiej EQUAL.

 5. Zatwierdził po uwzględnieniu poprawek programy szkoleniowe:


  • instruktora rekreacji,

  • instruktora sportu — specjalność alpinizm jaskiniowy,

  • trenera II klasy — wspinaczka sportowa.


 6. Polski Związek Alpinizmu wystąpi ze stosownymi w tej sprawie pismami
  do Ministra Sportu oraz poprze wystąpienie kolegi Andrzeja Ciszewskiego
  o nadanie temuż uprawnień trenera II klasy w dyscyplinie alpinizm
  jaskiniowy.

 7. W związku z zakończeniem okresu próbnego Zarząd podjął decyzję
  o zmianie formy zatrudnienia głównej księgowej — z umowy
  cywilno-prawnej na umowę o pracę.

 8. Na wniosek KNW:


  • przyznano licencję klubową Grupie Podhalańskiej GOPR
   na sezon 2006/2007,

  • przyznano stopień instruktora narciarstwa wysokogórskiego koledze
   Maciejowi Kamińskiemu.


 9. Omówiono relacje pomiędzy PZA a Fundacją Wspierania Alpinizmu
  Polskiego.

 10. Baza tatrzańska:


  • Przewodniczący Komisji Tatrzańskiej zdał relację z negocjacji
   prowadzonych z zarządem KW Zakopane w sprawie dzierżawy magazynu
   w Rawie,

  • podsumowano działalność obiektu PZA „Betlejemka” i omówiono sprawy
   bieżące,

  • wprowadzono dla seniorów-wspinaczy (od 60. roku życia) 50% zniżkę
   za noclegi w obiektach PZA.


 11. Trwają rozmowy z potencjonalnymi sponsorami dla kadr narodowych PZA
  w 2007 roku.

 12. Sprawy różne:


  • podtrzymano wcześniejszą decyzję o nie zwalnianiu kolegów Michalskich
   z obowiązku 5% opłaty za obsługę księgową PZA wyprawy na Cho Oyu (2006),

  • oddalono wniosek KWS dotyczący zwolnienia z opłaty wpisowej do PZA
   Uczniowskich Klubów Sportowych,

  • Sekretarz Generalny PZA przedstawił relację z przebiegu rozprawy
   sądowej z Krzysztofem Łozińskim i poinformował Zarząd PZA o decyzji Sądu
   Okręgowego o oddaleniu pozwu złożonego przez Krzysztofa Łozińskiego
   przeciwko PZA w sprawie o ochronę dóbr osobistych.Partnerzy