wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty

Opublikowano: 3-07-2007; 21:13 przez mteg

Polski Związek Alpinizmu informuje,
iż w postępowaniu na przygotowanie
i obsługę szkolenia części ogólnej instruktorów rekreacji
w formie e-learningu, prowadzonym w trybie zamówienia
z wolnej ręki, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez:
WiedzaNet Spółka z o. o., ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa.


Uzasadnienie wyboru

 

Przedmiotowe postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia
z wolnej ręki. Wykonawca spełnił wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163
z późniejszymi zmianami).

Partnerzy