wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Oświadczenie PZA i F.K. dot. IŚW „Nasze Skały”

Oświadczenie PZA i F.K. dot. IŚW „Nasze Skały”

Opublikowano: 31-01-2014; 20:40 przez mteg

Oświadczenie Zarządów Polskiego Związku Alpinizmu oraz Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki. W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi umocowania i finansowania Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały”, Zarządy Polskiego Związku Alpinizmu i Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki wyjaśniają:

IŚW „Nasze Skały” jest oddolną inicjatywą społeczną środowiska
wspinaczkowego. Polski Związek Alpinizmu oraz Fundacja Kukuczki od
początku działalności Naszych Skał zapewniają Naszym Skałom zaplecze
prawno-finansowe.

W lutym 2008 r. Zarząd PZA jednogłośnie podjął uchwałę o zaangażowaniu w działalność Inicjatywy oraz o konieczności zatrudnienia menedżera zajmującego się sprawami dostępowymi. W tym samym okresie również Zarząd Fundacji im. J. Kukuczki zdecydował o wsparciu IŚW „Nasze Skały”.
25 marca zawiązała się Rada IŚW „Nasze Skały”, w skład której weszli przedstawiciele PZA, FK i wspinaczy niezrzeszonych oraz wydawcy najważniejszych mediów wspinaczkowych. Postanowiono, że w pierwszym etapie działalności dyrektor operacyjny Inicjatywy, wyłoniony w ramach konkursu, zostanie zatrudniony przez Fundację Kukuczki, a następnie przez Polski Związek Alpinizmu.
Od 1 października 2009 dyrektor operacyjny zatrudniony jest przez PZA. Posiada on pełnomocnictwo Zarządu PZA do zawierania umów dotyczących sfery działalności IŚW „Nasze Skały” (w tym umów dostępowych z różnymi podmiotami). PZA występuje jako wnioskodawca i partner (strona) w projektach przygotowywanych przed dyrektora i członków Rady Naszych Skał, realizowanych wspólnie z organami administracji państwowej i samorządowej.

Koszty finansowe IŚW „Nasze Skały” obejmują wynagrodzenie za pracę dyrektora operacyjnego (oraz zwrot kosztów przejazdów), a także inne składniki wynikające z podejmowanych działań (np. budowę infrastruktury wspinaczkowej, udział w konferencjach i sympozjach czy wytworzenie materiałów promocyjnych). Członkowie Rady Naszych Skał swoją pracę wykonują społecznie (z własnych środków finansują także ewentualne przejazdy).

Działalność IŚW „Nasze Skały” finansowana jest następująco:

Fundacja im J. Kukuczki, jako organizacja pożytku publicznego, prowadzi zbiórkę 1% z odpisów podatkowych osób fizycznych, przekazując Polskiemu Związkowi Alpinizmu wpłaty dedykowane „Naszym Skałom” i, w miarę możliwości, część wpłat niededykowanych. Działalność Inicjatywy wspierana jest także przez darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych (kluby i szkoły wspinaczkowe) oraz poprzez darowizny przekazywane na konto PZA lub FK. PZA, w szczególnych przypadkach, finansuje działalność Naszych Skał ze środków własnych. Kolejnym filarem finansowania Inicjatywy są sponsorzy – obecnie mecenasem Naszych Skał jest firma AMC.

Kontrola działalności Naszych Skał przez jej organizatorów realizowana jest w następujący sposób:
– kontrola finansowa i obsługa prawno-księgowa Naszych Skał prowadzona jest przez Biuro Zarządu Polskiego Związku Alpinizmu,
– kontrola merytoryczna działalności Inicjatywy prowadzona jest na bieżąco przez przedstawicieli PZA i Fundacji Kukuczki, zasiadających w Radzie „Naszych Skał”.

Polski Związek Alpinizmu i Fundacja Wspierania Alpinizmu im. J. Kukuczki uznają, że opisany model funkcjonowania Inicjatywy Środowisk Wspinaczkowych „Nasze Skały” jest w obecnych warunkach optymalny i pozwala na zachowanie wysokiej jakości pracy, przy minimalizacji kosztów obsługi jej działalności. Zapewnia także odpowiednie umocowanie Inicjatywy w strukturach PZA, co umożliwia skuteczne występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej, w tym służb ochrony przyrody.

Zdajemy sobie sprawę, że działalność Inicjatywy w znacznym stopniu ograniczona jest przez niewystarczające środki finansowe. Dziękując wszystkim donatorom za dotychczasową pomoc, zwracamy się z apelem do całego środowiska wspinaczkowego, w tym także do przedsiębiorców z szeroko rozumianej branży outdoorowej, o wsparcie finansowe dla Inicjatywy.

Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu
Zarząd Fundacji Wspierania Alpinizmu im. J. Kukuczki

Partnerzy