wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Baza tatrzańska PZA 2024 – komunikat

Baza tatrzańska PZA 2024 – komunikat

Opublikowano: 19-06-2024; 10:15 przez Stanisław Dacy | Modyfikacja: 25-06-2024; 21:47 przez Stanisław Dacy

Zapraszamy wszystkich taterników i grotołazów na obozowiska taternickie na polanach: Szałasiska i Rogoźniczańskiej.

Korzystać z nich mogą wyłącznie osoby zrzeszone w PZA, w federacjach należących do UIAA oraz wspinacze niezrzeszeni.

W roku 2024 obozowiska taternickie będą funkcjonowały w następujących terminach: 

  • Polana Szałasiska – 20.06-1.09.2024.
  • Polana Rogoźniczańska – 27.06-15.09.2024 (w namiotach bazowych do 9.09).

Rezerwacje oraz płatności za noclegi będą realizowane standardowo przez internetowy system rezerwacji:

Rezerwacja telefoniczna +48 575 060 608 jest dostępna wyłącznie dla seniorów, szczególnie dla członków honorowych PZA.

Dokonanie rezerwacji związane jest z wpłatą bezzwrotnego zadatku w wysokości 30% wartości całości zamówienia. Pozostałą kwotę należy wpłacić nie później niż 2 doby przed przyjazdem. Dokonanie rezerwacji i termin płatności pozostałej kwoty są potwierdzone wiadomością e-mail, wysłaną na podany w trakcie dokonania rezerwacji adres. Jeśli dopłata 70% wartości zamówionych noclegów nie zostanie dokonana w wymaganym terminie, rezerwacja zostanie anulowana. Rezerwacje miejsc noclegowych dokonywane później niż 2 doby przed rozpoczęciem pobytu związane są z dokonaniem 100% płatności.

Bazowa cena noclegu na Polanie Szałasiska dla osób niezrzeszonych w PZA to 64 zł oraz na Polanie Rogoźniczańskiej 48 zł. 

Członkom klubów zrzeszonych w PZA przysługuje 33% zniżka na opłaty za noclegi. Kontynuowane będą akcje Junior oraz Senior, dające możliwość skorzystania z 50% zniżki. Dodatkowo z akcji Junior mogą korzystać wszystkie osoby niepełnoletnie. Członkowie honorowi PZA są zwolnieni z opłat za noclegi, muszą jedynie wcześniej dokonać rezerwacji telefonicznej lub mailowej.

Akcją Junior są objęci wspinacze i grotołazi, którzy spełniają wszystkie następujące warunki:

  • Nie ukończyli jeszcze 30 roku życia.
  • Są członkami klubu zrzeszonego w PZA, co należy potwierdzić skanem legitymacji z ważnymi składkami, obecnością na udostępnionej przez klub liście członków lub wiadomością e-mail z sekretariatu klubu. 
  • Posiadają aktualny wykaz samodzielnych przejść w bazie PZA, które potwierdzają, że są gotowi do prowadzenia działalności taternickiej lub jaskiniowej, która w ocenie odpowiednio KT PZA lub KTJ PZA powinna być kolejnym etapem ich rozwoju.
  • Deklarują złożenie wykazu dróg i przejść jaskiniowych w trakcie pobytu na taborze, co będzie podstawą oceny każdej osoby i decyzji w sprawie kontynuacji udziału w programie w trakcie kolejnych pobytów w obiektach bazy PZA.
  • W przypadku taterników jaskiniowych obligatoryjnym warunkiem dodatkowym jest posiadanie karty taternika jaskiniowego nie dłużej niż 3 lata.

Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Akcji Junior prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy kt@pza.org.pl (taternicy) lub ktj@pza.org.pl (taternicy jaskiniowi) i udostępnienie oczekiwanego potwierdzenia członkostwa w klubie oraz wykazu przejść. Zgłoszenia przesyłane na ostatnią chwilę nie będą rozpatrywane.

Akcją Senior objęci są członkowie klubów zrzeszonych w PZA, którzy ukończyli 60 rok życia, a opłata za nocleg ze zniżką klubową wiąże się dla nich z odczuwalnymi konsekwencjami finansowymi. Celem tej akcji jest wsparcie gorzej sytuowanych Nestorów naszego środowiska. Te osoby prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub mailowy z administratorem systemu. Jeśli Twoja sytuacja finansowa jest dobra – skorzystaj z noclegu ze zniżką dla członków klubów zrzeszonych w PZA.

Noclegi ze zniżką dla członków klubów zrzeszonych w PZA będą każdorazowo weryfikowane na podstawie okazania kierownikowi obozowiska ważnych legitymacji klubowych. Brak ważnej legitymacji lub innej wiarygodnej formy potwierdzenia członkostwa w klubie PZA będą skutkowały koniecznością uiszczenia dopłaty do noclegu lub też jego odmową bez zwrotu wpłaconego wcześniej zadatku.

Osobom nocującym zapewniamy: miejsce w namiocie na materacu piankowym oraz możliwość korzystania z zaplecza kuchennego i sanitarnego. 

Oczekujemy traktowania bazy tatrzańskiej jako naszego wspólnego dobra, za które razem odpowiadamy jako jedno środowisko.
Każde obozowisko ma swój wewnętrzny regulamin, którego ostateczna interpretacja należy do jego kierownika.
Obozowiska leżą na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego i obowiązują na nich przepisy ochrony przyrody dotyczące parków narodowych oraz zarządzenia TPN. 

 

Szałasiska_darkgreen_simple

szalasiska2023_kwadrat

Kierownik +48 536 060 109 Uwaga! Ten numer telefonu nie obsługuje spraw związanych z systemem rezerwacji miejsc. 

CFMOTO_logo_black_VERT

W tym roku ponownie partnerem technicznym Szałasisk jest firma CFMOTO producent pojazdów ATV i UTV.

 

Rogoźniczańska_brn_simple

rogozniczanska2023_kwadrat

 

Ewa Libera – Kierowniczka +48 609 677 756 Uwaga! Ten numer telefonu nie obsługuje spraw związanych z systemem rezerwacji miejsc. 

****************
Wszelkie sprawy dotyczące funkcjonowania Baz Tatrzańskich należy kierować bezpośrednio do ich Kierowników lub pocztą elektroniczną na adres kt@pza.org.pl. 

Komisja Tatrzańska PZA

Partnerzy