wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Konkurs na stanowisko asystenta trenera w Polskim Związku Alpinizmu

Konkurs na stanowisko asystenta trenera w Polskim Związku Alpinizmu

Opublikowano: 16-01-2019; 19:00 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 20-01-2019; 14:02 przez Emilia Karnecka

Zarząd PZA ogłasza konkurs na stanowisko asystenta trenera w PZA.

Oferty można składać do dnia 30 stycznia 2019 r. do godziny 12:00.

Wyboru na stanowisko asystenta trenera w PZA dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Związku.

Opis stanowiska:

Asystent trenera w PZA odpowiadać będzie za terminowe sporządzenie i przedstawianie Zarządowi PZA wniosków wraz z uzasadnieniem o powołanie do Kadry Narodowej zawodników; terminowe sporządzenie i przedstawianie Dyrektorowi Sportowemu PZA sportowych planów: harmonogram planowanych działań, wykaz kadry szkoleniowej i współpracującej oraz wykaz startów głównych i zadań wynikowych. Terminowe przygotowanie opisów merytorycznych do oferty na dotacje ministerialne, merytorycznych sprawozdań, dokumentów założeń startowych i oceny startu w międzynarodowej imprezie mistrzowskiej oraz merytorycznego całorocznego sprawozdania dla potrzeb rozliczeń dotacji ministerialnych, opracowanych wspólnie z trenerami poszczególnych grup szkoleniowych oraz Dyrektorem Sportowym PZA. Zatrudnienie na wskazane stanowisko zgodnie z zasadami zawartymi w Decyzji nr 63 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zakres obowiązków:

Do wglądu w PZA

Wymagania niezbędne dotyczące kandydata:

 • wykształcenie średnie;
 • posiadanie uprawnień szkoleniowych, minimum Instruktora Sportu we wspinaczce sportowej;
 • praca w charakterze szkoleniowca w okresie nie krótszym niż pięć lat;
 • świadczenie obowiązku pracy w siedzibie PZA, zgodnie z decyzją Dyrektora Sportowego PZA.

Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielskiego);
 • wysoki poziom zdolności interpersonalnych i reprezentacyjnych;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • dyspozycyjność (wyjazdy służbowe);
 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki;

Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 • szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (należy podać instytucje nadające uprawnienia);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych.

Procedura i przebieg konkursu:

 1. Wyboru kandydata dokona Zarząd PZA na podstawie opinii Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa ma prawo zaprosić wybranych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
 3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZA.
 4. Konkurs może zostać unieważniony bez podawania powodu.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres email: biuro@pza.org.pl lub na adres PZA (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24) do dnia 30/01/2019 roku do godz. 12:00.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Polski Związek Alpinizmu”.

Dane w celach określonych powyżej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych będzie Polski Związek Alpinizmu.

Partnerzy
Partnerzy techniczni