wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Alpinizmu

Konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego Polskiego Związku Alpinizmu

Opublikowano: 16-01-2019; 18:53 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 20-01-2019; 13:56 przez Emilia Karnecka

Zarząd PZA ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Sportowego PZA.

Oferty można składać do dnia 30 stycznia 2019 r. do godziny 12:00.

Wyboru na stanowisko Dyrektora Sportowego dokona Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Związku, w której będzie zasiadał przedstawiciel z ramienia Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Opis stanowiska:

Dyrektor Sportowy odpowiada za organizację pracy pionu szkoleniowego PZA, koordynowanie kadr narodowych, współpracę z komisjami, z klubami –  w tym przede wszystkim za planowanie i nadzór nad realizacją zadań szkoleniowych, a także za reprezentowanie interesów środowiska wobec państwowych i międzynarodowych instytucji. Zatrudnienie na wskazane stanowisko zgodnie z zasadami zawartymi w Decyzji nr 63 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 12 grudnia 2018 r.

Zakres obowiązków:

Do wglądu w PZA

Wymagania niezbędne dotyczące kandydata:

 • wykształcenie wyższe;
 • minimum 10 letni staż pracy, w tym minimum 5-letni na stanowisku obsługującym dotacje państwowe, dającym praktyczną znajomość planowania i prowadzenia procesu szkolenia sportowego;
 • minimum tytuł trenera I klasy;
 • przedstawienie pisemnego projektu programu organizacji szkolenia sportowego;
 • świadczenie obowiązku pracy w siedzibie PZA minimum 2 dni w tygodniu (przy pełnym etacie).

Wymagania dodatkowe pożądane od kandydata:

 • znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego;
 • wysoki poziom zdolności interpersonalnych i reprezentacyjnych;
 • doświadczenie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • znajomość przepisów i procedur związanych z planowaniem i rozliczaniem akcji oraz programów szkoleniowych realizowanych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki;

Dokumenty wymagane w ofertach pracy składanych przez kandydatów:

 • szczegółowy życiorys zawodowy z przebiegiem nauki i pracy zawodowej (należy podać instytucje nadające uprawnienia);
 • list motywacyjny;
 • oświadczenie o niekaralności;
 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełni praw publicznych;
 • projekt koncepcji wieloletniego programu organizacji szkolenia.

Przy ocenie kandydatów komisja konkursowa powołana przez Zarząd PZA będzie brała pod uwagę w szczególności:

 • osiągnięcia w dotychczasowej pracy szkoleniowej i menedżerskiej;
 • jakość przedłożonej koncepcji wieloletniego programu szkolenia.

Procedura i przebieg konkursu:

 1. Wyboru kandydata dokona Zarząd PZA na podstawie opinii Komisji Konkursowej.
 2. Komisja Konkursowa ma prawo zaprosić wybranych kandydatów na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne.
 3. Ostateczne wyniki konkursu ogłosi Zarząd PZA.
 4. Konkurs może zostać unieważniony bez podawania powodu.

Kandydaci proszeni są o przesyłanie swoich ofert na adres email: biuro@pza.org.pl lub na adres PZA (00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 24) do dnia 30/01/2019 roku do godz. 12:00.

Prosimy o dołączenie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez Polski Związek Alpinizmu”.

Dane w celach określonych powyżej przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Administratorem danych będzie Polski Związek Alpinizmu.

Partnerzy
Partnerzy techniczni