wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Związek > Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski prawomocnie uniewinnieni od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA

Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski prawomocnie uniewinnieni od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA

Opublikowano: 10-01-2018; 12:13 przez Emilia Karnecka | Modyfikacja: 10-01-2018; 13:32 przez Emilia Karnecka

Polski Związek Alpinizmu informuje, że Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział IV Karny Odwoławczy, wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, uniewinniający Mariusza Biedrzyckiego od zarzutu zniesławienia Fundacji Wspierania Rozwoju Wspinaczki WSPINKA w Nowym Sączu. Mariusz Biedrzycki oraz Włodzimierz Porębski stanęli przed Sądem Rejonowym dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie z prywatnego oskarżenia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, z zarzutem zniesławienia Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA.

Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA zarzuciła Mariuszowi Biedrzyckiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „bieDruń”, pomówił za pomocą Internetu Fundację WSPINKA o postępowanie, które mogło poniżyć ją w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności statutowej poprzez zamieszczenie na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisu o treści „Podsumuję jednym zdaniem – działania dostępowe „Wspinki” to celowe działanie na szkodę środowiska polskich wspinaczy”, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku na zasadzie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k, uniewinnił Mariusza Biedrzyckiego od powyższego zarzutu. Oskarżyciel prywatny Fundacja WSPINKA wniosła apelację. Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział II Karny, w wyniku rozpoznania apelacji wyrokiem z dnia 9 stycznia 2018 roku utrzymał w mocy zaskarżony wyrok. Tym samym Mariusz Biedrzycki został prawomocnie uniewinniony od zarzutu zniesławienia Fundacji WSPINKA.

Ponadto Mateusz Paradowski zarzucił Włodzimierzowi Porębskiemu, że ten w dniu 3 marca 2013 roku, posługując się pseudonimem „Jacooś”, pomówił za pomocą Internetu Mateusza Paradowskiego o postępowanie, które mogło poniżyć go w opinii publicznej i narazić na utratę zaufania potrzebnego dla działalności jako prezesa zarządu Fundacji WSPINKA, poprzez przypisanie mu wypowiedzi o treści „Nasze Skały powinny zajmować się tylko pomocą rodzinom durniów, którzy zginęli w górach” w zamieszczonym na forum portalu internetowego brytan.com.pl wpisie, tj. o przestępstwo z art. 212 § 1 i 2 k.k. Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Wydział II Karny, wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 roku, na podstawie art. 414 § 1 k.p.k. w zw. z art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k uniewinnił Włodzimierza Porębskiego od powyższego zarzutu. Mateusz Paradowski wniósł apelację od tego wyroku, niemniej wycofał ją w wyniku ugody zawartej z Włodzimierzem Porębskim. W związku z tym wyrok uniewinniający Włodzimierza Porębskiego od zarzutu zniesławienia Mateusza Paradowskiego stał się prawomocny w wyniku cofnięcia apelacji.

Krótkie podsumowanie powyższej sprawy: cztery składy sędziowskie zajmowały się nią ponad cztery lata, odbywając 19 posiedzeń z udziałem stron. Najpierw, po odbyciu 3 posiedzeń z udziałem stron (22 listopada 2013 roku – 16 września 2014 roku), Sąd Rejonowy umorzył postępowanie z powodu braku znamion czynu zabronionego. Następnie Sąd Okręgowy (sąd II instancji), w wyniku zażalenia oskarżycieli prywatnych, po odbyciu 3 posiedzeń pomiędzy 12 grudnia 2014 roku a 23 czerwca 2015 roku, uchylił postanowienie umarzające postępowanie i zwrócił sprawę do ponownego rozpatrzenia w Sądzie Rejonowym. Kolejny raz sprawa stanęła na wokandzie 19 sierpnia 2015 roku i zakończyła się nieprawomocnym wyrokiem uniewinniającym 25 stycznia 2017 roku. W trakcie tego etapu postępowania odbyło się 12 posiedzeń sądu. Ostatecznie, po złożeniu apelacji przez oskarżycieli prywatnych i na jednej rozprawie, sprawa zakończyła się 9 stycznia 2018 roku prawomocnym wyrokiem utrzymującym wyrok uniewinniający w mocy.

Sąd Rejonowy zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA, na rzecz odpowiednio Włodzimierza Porębskiego oraz Mariusza Biedrzyckiego, zwrot kosztów związanych z ustanowieniem obrońcy. Ponadto Sąd Okręgowy w Krakowie zasądził od Mateusza Paradowskiego oraz Fundacji WSPINKA na rzecz Mariusza Biedrzyckiego zwrot kosztów ustanowienia obrońcy w postępowaniu apelacyjnym.

Partnerzy