wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Komunikat w sprawie wspinania w rezerwacie Zborów

Komunikat w sprawie wspinania w rezerwacie Zborów

Opublikowano: 23-06-2010; 17:55 przez mteg

Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody wspinanie w rezerwatach jest zabronione. 21 września 2007 Wojewoda Śląski wydał decyzję w sprawie udostępnienia, w tym do wspinaczki skalnej, rezerwatu „Zborów”. Od tego czasu w rezerwacie nastąpiło wiele zmian fizycznych i administracyjnych. Obecnie podlega on pod zarząd Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, a jest administrowany przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej.

NS — logo.
PZA — logo.W dniu 31 maja 2010 roku odbyło się wyjazdowe posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody poświęcone m. in. nowym regulacjom udostępnienia turystycznego terenu rezerwatu. W związku ze stwierdzeniem unikalnych siedlisk bardzo cennych gatunków fauny i flory w partiach szczytowych Kruczych Skał, zostały one włączone do ochrony ścisłej z całkowitym zakazem wejścia. Zamierzano całkowicie wyłączyć ten rejon z penetracji ludzkiej, w tym wspinaczkowej. Podczas spotkania prawa wspinaczy do dostępu do ścian Kruka bronili Piotr XięskiPolskiego Związku Alpinizmu oraz Włodzimierz PorębskiIŚW „Nasze Skały”.

Rada.

Po rzeczowej dyskusji udało nam się osiągnąć kompromis, i członkowie Regionalnej rady Ochrony Przyrody zagłosowali za utrzymaniem wspinania na wschodniej ścianie Kruka, ograniczając tylko możliwość wejścia na szczyt turni. Wszystkie drogi wspinaczkowe kończyć się będą około 2 m poniżej górnej krawędzi ściany. W najbliższym czasie część stanowisk zjazdowych zostanie obniżona, by zadośćuczynić tym warunkom. W dniu 11 czerwca 2010 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach wydał decyzję w sprawie nowych regulacji w rezerwacie Zborów.

Kruk — mapa.

Zwracamy się do wszystkich wspinaczy o respektowanie zapisów Decyzji RDOŚ, pamiętając, że alternatywą było całkowite wyłączenie ze wspinania rejonu Kruczych Skał, że jesteśmy jedyną uprzywilejowaną grupą mająca dostęp do Kruka, oraz że prowadzimy intensywne starania o udostępnienie do wspinania kolejnych rezerwatów — Zielonej Góry oraz Parkowego — z Diabelskimi Mostami.

Piotr Xięski PZA

Włodzimierz Porębski IŚW „Nasze Skały”

Partnerzy
Partnerzy techniczni