wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Nasze Skały na Górze Zborów

Nasze Skały na Górze Zborów

Opublikowano: 27-04-2009; 17:20 przez mteg

IŚW „Nasze Skały” negocjuje z Towarzystwem Miłośników Ziemi
Zawierciańskiej wysokość opłat za wstęp na teren Góry Zborów.


Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Zborów został ustanowiony
w 1957 roku.
Obejmuje większośc terenów wspinaczkowych w okolicach Podlesic.
To wspinacze,
jeszcze przed powstaniem rezerwatu, odkryli walory krajobrazowe Góry
Zborów
i pośrednio doprowadzili do zmiany maleńkich Podlesic w atrakcję
turystyczną
skali co najmniej regionalnej.


W roku 2007, dzięki staraniom kilku osób z ówczesnego Zarządu PZA,
w tym
osobistemu zaangażowaniu obecnego dyrektora IŚW „Nasze Skały”
udało się
doprowadzić do wydania przez wojewodę śląskiego bardzo korzystnej
dla wspinaczy
decyzji o udostępnieniu do wspinania praktycznie całego obszaru
rezerwatu.

Nieco później Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego
z jednej strony oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej (TMZZ),
Firma Bodeko i Szkoła Alpinizmu Bogdana Krauze (jako reprezentant
Polskiego
Związku Alpinizmu) z drugiej, podpisały porozumienie
o współpracy — rolę
opiekuna terenu wzięło na siebie Towarzystwo Miłośników Ziemi
Zawierciańskiej.


Wiosną roku 2008 instytucje przyrodnicze województwa śląskiego
zaczęły
prace nad wprowadzeniem opłat za wstęp na teren rezerwatu. Polski
Związek
Alpinizmu podpisał z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej
porozumienie,
na mocy którego członkowie klubów zrzeszonych w PZA będą mogli wchodzić
na teren rezerwatu bezpłatnie na podstawie legitymacji klubowej,
a Związek
uiści za nich opłatę ryczałtową. Do wprowadzenia opłat
w zeszłym roku
ostatecznie nie doszło z przyczyn formalno-prawnych.


W tym roku status własnościowy Góry Zborów podlegał bardzo dynamicznym
zmianom. Realne było zagrożenie wykupu ważnego fragmentu prywatnej
części
terenu rezerwatu przez osoby wspinaczom nieprzychylne, jednak TMZZ
zdobyło
środki finansowe i odkupiło wystawioną na sprzedaż kluczową, około
czterohektarową działkę (obejmującą m. in. Młynarze i Mur Wyklętych),
a następnie przekazało ją gminie z zastrzeżeniem, że nie może być ona
dalej
odsprzedana i ma służyć wszystkim turystom i wspinaczom.

Właściciele pozostałych prywatnych działek, leżących na terenie
rezerwatu, zgodzili się na wieloletnią, płatną dzierżawę swoich gruntów,
tak więc ostatecznie tej wiosny TMZZ stało się gospodarzem wszystkich
sektorów wspinaczkowych na Górze Zborów.


By zdobyć środki na dzierżawę, opłaty za wstęp na Zborów zostaną
najpewniej wprowadzone przed wakacjami. Porozumienie pomiędzy PZA,
a TMZZ
zostało ostatnio ratyfikowane, a IŚW „Nasze Skały” wzięła na siebie
ciężar
rozmów o ulgach w opłatach dla wspinaczy niezrzeszonych. Otrzymaliśmy
obietnicę
wprowadzenia tańszych niż „normalne” biletów lub karnetów
(np. całorocznych)
dla wszystkich wspinaczy. Obecnie trwają rozmowy o technicznej stronie
zagadnienia
— jak zidentyfikować wspinacza, który nie chce być formalnie zrzeszony?

Rozważamy kilka wariantów, biorąc pod uwagę jak najmniejszą
uciążliwość
dla nas wszystkich. O wszelkich ustaleniach poinformujemy natychmiast
po zakończeniu
negocjacji i sformalizowaniu ustaleń.


Jednocześnie zwracamy się do tych z Was, którzy nie wsparli
finansowo naszej inicjatywy — jeśli nie złożyliście jeszcze zeznania
podatkowego za 2008 rok (to już ostatni dzwonek!) — prosimy, przekażcie
1% swojego podatku Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego
Kukuczki (RHB 0000084062) i jako cel szczegółowy wpiszcie „Nasze Skały”.

Namówcie do tego także rodziny i znajomych. Wasze pieniądze
nie zostaną
zmarnowane.

Pomagając „Naszym Skałom” chronicie dostęp do rejonów
wspinaczkowych w Polsce!


Włodek Jacooś Porębski

IŚW „Nasze Skały”

tel. 662 149 400

dyrektor@naszeskaly.pl

Partnerzy