wróć
Polski Związek Alpinizmu
Aktualności > Aktualności - Wspinaczka skalna > Zwolnienia z opłat za wstęp do rezerwatu G. Zborów

Zwolnienia z opłat za wstęp do rezerwatu G. Zborów

Opublikowano: 10-05-2015; 19:49 przez mteg

W związku z utrzymaniem opłat za wstęp na terem rezerwatu „Góra Zborów” (zgodnie z zapowiedziami, w roku 2015 opłaty miały już nie obowiązywać), Polski Związek Alpinizmu znowelizował obowiązującą od kilku lat umowę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, które administruje terenem rezerwatu.

Na podstawie umowy, bezpłatny wstęp na teren rezerwatu przysługuje:

1. Wszystkim członkom klubów zrzeszonych w Polskim Związku Alpinizmu – na podstawie okazania legitymacji klubowej.
2. Uczestnikom kursów prowadzonych przez instruktorów PZA (w liczbie do pięciu kursantów na jednego instruktora) – na podstawie pisemnego zaświadczenia o uczestniczeniu w kursie wystawionego przez instruktora PZA.

Za osoby te roczną ryczałtową opłatę wnosi Polski Związek Alpinizmu.

Zwracamy się z prośbą o udostępnianie pracownikom TMZZ do wglądu dokumentów uprawniających do korzystania z bezpłatnego wstępu.

W załączeniu kopia znowelizowanej umowy pomiędzy TMZZ a PZA.
Porozumienie TMZZ-PZA Zborów 2015

Polski Związek Alpinizmu

Partnerzy
Partnerzy techniczni